Home

Leserinnlegg mobilbruk på skolen

Noen skoler har også innført mobilfrie soner, noe som gjør at elevene faktisk må ta stilling til egen mobilbruk. En viktig oppgave for skolen er å bevisstgjøre elevene på at de faktisk har. Et nasjonalt mobilforbud vil føre til at skolene og lærerne i mindre grad får velge de løsningene som fungerer best for dem. Ingen elever eller skoler er like. Derfor kan vi ikke legge opp til et skolesystem som har én løsning på mobilbruk for alle. Nikolai: For forbud. 1 Om mobilbruk i skolen - fra en som er for og en som er imot. Aftenposten. 08.09.2018. På denne Oslo-skolen må alle mobilene legges inn på «hotell» før første time. Aftenposten Mobilbruk i skolen. Det er avgjørende at læreren kan styre bruken av digitale hjelpemidler. Skrevet av: Terje Skyvulstad, 1. nestleder, Her trengs det mer forskning. Men det viktigste nå er at tema settes på dagsorden i barnehager og skoler. Et nasjonalt forbud mot bruk av mobiltelefoner i undervisningen er neppe veien å gå i denne saken

Skolen må engasjere seg, da ikke alle foreldre har mulighet til å ta denne rollen selv. Er ikke det holdepunkt nok, er vi også pålagt oppgaven i læreplanen med å utvikle barnas digitale ferdigheter. Så hvordan gå frem? Man trenger ikke være noen ekspert på området. Det begynner med å vise at vi tar barnas mobilbruk på alvor Derfor er det å gå for langt å nekte dei å ha med seg mobiltelefonen på skolen. Om mobiltelefonen ligg avslått i sekken i skoletida, vil han ikkje forstyrre undervisninga eller miljøet på skolen. Når det gjeld mobilbruk kan eit tiltak vere at læraren tar mobiltelefonen frå eleven Nettvaner og mobilbruk er et aktuelt tema, kanskje ikke minst i skolehverdagen. I dette leserinnlegget argumenterer Ingvild Elise Østby(15) for mobilfrie skoler. I undervisningsopplegget under vil elevene øves i: å gjenkjenne trekk ved leserinnlegg som sjanger å gjenkjenne ulike former for argumentasjon å argumentere skriftlig eller muntlig å bygge opp avsnitt i argumenterende tekster. På barneskolen er det strenge regler, mens det i ungdomsskolen er ulik praksis. Dette bør være likt, slik at elevene opplever at reglene er rettferdig og forutsigbare og ikke avhengig av hvilken skole man går på. I videregående er mobilbruk nedfelt i felles ordensreglement for alle videregående skoler i Akershus fylkeskommune forskning.no har gått på leting etter forskning som sier noe om elevers mobilbruk i skolen. Den internasjonale forskningen vi finner er foreløpig litt begrenset. Den har sett mest på elever i videregående skoler og på studenter. Men noe forskning på barne- ungdomsskoleelever finner vi også. De med mobiltelefoner ble forstyrre

Norge ligger på verdenstoppen i mobilbruk. Alle Frankrikes barne- og ungdomsskoler har innført et forbud mot mobil i skoletiden. Alle offentlige skoler i New York har gjort det samme. Bør Norge. Hvordan mobilbruk påvirker dagens samfunn. Karakter: 5 Bokmål Kåseri. Det er Leserinnlegg om mobil og dens makt over ungdommen. Bokmål Leserinnlegg. SMS. Novelle Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett. På denne Oslo-skolen må alle mobilene legges inn på «hotell» før første time. SID. 18. august 2016. Jeg har kun mobilen å være med i friminuttet. Ikke ta det fra meg. Jeg var blant de ivrigste forkjemperne for mobilbruk i skolen. Nå er det annerledes. NORGE. 4. september 2018. Barneministeren støtter mobilfrie skoler

Smarttelefonen bør ut av ungdomsskolen, mener forsker Yvonne Fritze. Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner mener det må være opp til hver skole å avgjøre. Alstad ungdomsskole i. De aller fleste av ungdommene som har mobil skriver på mobilspråk. Mobilspråket kjennetegnes av forkoterleser, dialekt og kombinasjoner av bokstaver, tall og smilefjes. Nå viser en undersøkelse at blant ca. 220 norske lærere at mobilspråket også dukker opp i det skriftlige arbeidet til elevene på skolen

SVAR: Hei, flott at du tar kontakt! Det er læreren som bestemmer hvordan undervisningen skal gjennomføres, og det er mange måter å bruke mobilen på dersom læreren er villig til dette. De vanligs.. Mobilbruk i skolen. NÅ: Etter at det ble mobilforbud ved Froland skole er dette hva man ser i skolegården i friminuttene. Kjære leser, ønsker du tilgang til Abonnementet inkluderer ikke papirutgaven i postkassa, men du kan lese den som PDF på nett. Les våre betingelser. KJØP; Halvårsabonnement

Mobiltelefon i skolen - rbnett

Det finnes studier som viser at mobilbruk kan ha negativ innvirkning på elevenes oppmerksomhet og prestasjoner. En svakhet med slike studier er at de ofte sammenligner totalforbud og fri tilgang. Premissene for studiene blir feil, siden vi allerede har regelverk og myndighet til å regulere bruken av digitale verktøy i norske skoler På Kongerød skole på Klyve samles mobiltelefoner inn på ved Kongerød ungdomssskole frykter mobbing og større forskjeller mellom elevene dersom det blir åpnet for mer mobilbruk i skolen Foreldrene vil jo også gjerne følge med på hva barna deres lærer om og driver med på skolen, og lekser er faktisk en veldig fin måte å gjøre dette på. Konklusjonen er altså: Det kan være gode argumenter for og mot leksefri skole. Men det har altså heller ikke kommet opp et endelig svar på om vi skal ha leksefri skole eller ikke I stedet for å forby mobilbruk, må lærere ta kontrollen og styre elevenes læring med støtte av mobilen som et verktøy. Det digitale samfunnet er kommet for å bli, og det har ført med seg mange muligheter, men også utfordringer. Mobbing på nett, såkalt digital mobbing, er en av de store utfordringene skolen står overfor Han forteller at han kom på at han kunne skrive et leserinnlegg, fordi temaet har vært veldig aktuelt i det siste. - Blir uro i pausene uten mobil - Jeg tenkte at jeg er ganske enig i at vi må fjerne regelen om at man ikke kan bruke mobil på skolen, og så har jeg prøvd å jobbe for det lenge på skolen, og jeg har jobbet for å få andre med på det

På andre skoler må mobiltelefonen ligge avslått i sekken i skoletiden. Dersom mobilen brukes til å forstyrre undervisningen, kan skolen ta mobilen fra eleven, dersom det står i ordensreglementet. Eleven må få tilbake mobilen etter skoletid. Du kan lese mer om mobilbruk på skolen på våre nettsider Du har rett til eit godt fysisk miljø skolen. Det betyr at skolen skal vere bygd og halden i stand slik at det ikkje er usunt for deg å vere der. Dersom for eksempel lufta i klasserommet er for tett, det er sopp i veggane skolen eller det er for varmt eller for kaldt, kan det både vere farleg for helsa og føre til at du ikkje klarer å konsentrere deg og lære skikkeleg

Om mobilbruk i skolen - fra en som er for, og en som er

Men kunnskapsministeren vil likevel ikke be norske skoler om å forby mobiltelefonene. - Jeg vil ikke ha noe nasjonalt forbud mot mobiler på skolene. Men den enkelte skole kan lage regler selv, sier han. Statsråden sier at det bør være klare regler for mobilbruk på skolen Mye av dette skjer på fritiden, ikke fra mobilbruk i skoletida. Mobil og nettbrett er så vesentlige i barn og unges hverdag at det bør ha en plass i skolen. Elever må bli bevisstgjort teknologiens fordeler og ulemper og lære god bruk. Foreldrene må ta ansvar og søke hjelp og råd, og ikke minst snakke med barn og skole Målet med fraværsgrensen er å få elevene til å møte opp på skolen. Jeg mener selv at innføring av fraværsgrensen er en dårlig ide som vil gi motsatt effekt og føre til at flere elever vil droppe ut av skolen Politikere fokuserer på dette problemet, og i 2014 engasjerte flere partier seg for at skolene ikke kunne nekte elevene å sykle til skolen. Skolen din må forholde seg til en regel i ordensreglementet. Faktisk må alle skoler i Norge forholde seg til et ordensreglement, dette står oppført i den norske opplæringsloven under §2-9 Med et kritisk blikk på barns mobilbruk «Jeg har virkelig dårlig samvittighet». Ordene tilhører Chamath Palihapitya, tidligere visepresident i Facebook i en forelesning for studenter ved Stanford Universitetet i USA

Mobilbruk i skolen - V

 1. Mediebruk gjør deg dårligere på skolen. onsdag 15. mai 2013 - 05:00. Jo mer tid studenter brukte på nett og mobilen, jo dårligere karakterer hadde de. Forskere undersøkte kvinnelige førsteårsstudenter ved et amerikansk universitet, og fikk dem til å kartlegge hvor mye tid de brukte på forskjellige medier hver dag
 2. dre digital mobbing og meir sosial omgang. Det har fungert så bra at nokre skular til og med vurderer å forby mobilen heilt, altså å ikkje berre ha den liggande avslått i sekken - men forbod mot å ta den med i det.
 3. ister for Arbeiderpartiet, uttaler i Klassekampen at mobilbruk i undervisningen er en distraksjon og ødelegger konsentrasjonen man trenger for å lære. - Elevene trenger ikke mobil på skolen for å utvikle digitale ferdigheter, tvert imot kan mobilbruk i skolen føre til digitale uvaner, sier han, og etterlyser et.
 4. Høyre i Eidsvoll mener det er på tide å sette seg ned med lærere, foreldre og elever og sette tydeligere og strengere rammer for mobilbruk på skolene våre. Dette er en sak som skaper engasjement og blir fort et samtaletema rundt middagsbordet. Mobilen har endret samfunnet vårt på rekordtid

Mobilbruk i skolen - Utdanningsforbunde

Hvorfor skal vi ha et mobilforbud i skolen

 1. Skal du skrive et leserinnlegg? Da kan du få god hjelp ved å se på eksemplene vi har funnet frem til deg nedenfor. Eksemplene er skrevet av elever på videregående skole og på ungdomsskolen, og tar for seg flere aktuelle temaer
 2. En annen kritisk forelder er Gaute Brochmann. Hans engasjement startet da han ikke fikk tilfredsstillende svar på hvorfor datteren hans plutselig skulle bruke nettbrett som hovedverktøy på skolen istedenfor skolebøker. Brochmann skrev først et leserinnlegg i NRK Ytring 15. september 2019
 3. Argumenterende skriving på 6. trinn . Tyggis på skolen? Kompetansemål i norsk, 7. trinn: • lytte til andre, uttrykke og grunngi egne standpunkter og vise respekt for andres • strukturere tekst etter tidsrekkefølge og tema og skape sammenheng mellom setninger og avsnitt Dette er et eksempel på et undervisningsopplegg som er prøvd ut på 6. trinn

Leserinnlegg: Tar skolen barnas sikkerhet på alvor? I dag fikk jeg bekreftelsen jeg trengte for å si klart ifra om hva jeg mener om en praksis som er innført på skolen denne mørketidsperioden Ungdomsråd diskuterer mobilbruk på skolen UNGE POLITIKERE: Ungdomsrådet i Bærum samles til høstens første møte i dag. Her fra et møte i Bærum rådhus før sommeren

- Jeg snakker ofte med foreldre som er helt fortvilet over ungdommens bruk av mobil og sosiale medier, forteller Nina L. Behncke. Behncke er coach og driver kurs og foredrag for tenåringsforeldre gjennom Modigmamma.no.Hun forteller at mange foreldre ønsker å sette grenser for ungdommens mobilbruk, men at de opplever det som vanskelig og slitsomt å skulle ta denne fighten flere ganger om. Title: Mobilbruk på skolen Subject: Skolane kan regulere mobilbruken i ordensreglementet. Her finn du informasjon om kva slags reglar skolane kan ha om mobilbruk

Startet sesongen med seier

Mobilbruk og ordensreglement - Udi

 1. uttene, har vi fått sterke tilbakemeldinger på dette vedtaket fra foreldre
 2. Sagaserien gir deg: • få komponenter • en ytterligere styrking av grunnleggende ferdigheter • kronologisk litteraturhistorie • ryddige og brukervennlige bøker
 3. Skolegang: Høyre-politiker roper varsku om mobilbruk i skolen - Barn og unge har et sterkt behov for at voksne setter grenser, mener Mathilde Tybring-Gjedde fra Oslo Høyre
 4. Flere skoler i Norge innfører forbud mot bruk av mobiltelefon i skoletiden eller vurderer forbud. Tre av fire er positive til et forbud, ifølge Klassekampen

Argumenterende tekster - leserinnlegg - Gyldendals norskblog

 1. Mobilfri skole: • 74 prosent svarer «ja», 21 prosent svarer «nei» og 5 prosent svarer «vet ikke» til et nasjonalt mobilforbud i skolen. • Spørsmålet er: «Frankrike har innført et nasjonalt forbud mot mobilbruk i skolen, med unntak for når læreren vil bruke mobil i undervisningen
 2. Leserinnlegg er populært lesestoff, og det er langt flere enn tidligere som skriver innlegg selv! Lær mer om sjangeren og hvordan du selv kan skrive gode leserinnlegg. Vis mer. Læringsressurser. Leserinnlegg. Fagstoff. Enkel grunnoprift på debattinnlegg Kjernestoff. Bruk språklige virkemidler! Kjernestoff. Kommentert tekst.
 3. Reindalen skole og FAU ønsker å komme med en felles uttalelse ang. mobilbruk i skoletida, - på nett - Reindalen skole Uranusvei 3 Postboks 1224/K 9616 Hammerfest Tlf.nr. skole: 78402220 Tlf.nr. SFO: 78402226 Kontaktskjema. Skolen vår. Ansatte Reindalen FAU/SMU/S
 4. Høyesterett har tatt stilling til om mobilbruk ved rødt lys er å regne som «under kjøring», og dermed straffbart. Bakgrunnen er to saker der førerne fikk forelegg for mobilbruk mens bilen sto stille i trafikken. En mann i 40-årene sjekket klokka på mobiltelefonen mens bilen sto stille på.

- Mobilbruk i undervisningen er en distraksjon og ødelegger konsentrasjonen man trenger for å lære. Elevene trenger ikke mobil på skolen for å utvikle digitale ferdigheter, tvert imot kan mobilbruk i skolen føre til digitale uvaner, sier Hernes, professor ved Handelshøyskolen BI og tidligere kunnskapsminister for Arbeiderpartiet Det er mange lesarinnlegg på ei side, og det er ikkje mange som les alle. Hald deg til ei sak. Teksten din må ikkje vere for lang, og du må uttrykke deg klart og tydeleg. Du har lov til å vere subjektiv, altså skrive di eiga meining. Pass på at du ikkje skriv noko som kan oppfattast som personangrep. Kjelder Foreldrene opplever allerede å ha for lite tid med barna på grunn av jobb og skole. Det ville for dem syntes absurd at myndighetene skulle bestemme enda mer over deres barns våkne timer

Kommuner og skoler som ønsker det kan i samråd prøve ut leksefri. Ap vil samle erfaringene fra slike forsøk nasjonalt for å få et bedre kunnskapsgrunnlag om lekser i skolen og undersøke omfanget av lekser. SFO bør i større grad tilby leksehjelp som en del av tilbudet Kroppsøving er et fag i norsk skole som fokuser på fysisk aktivitet, men er det en god idé å ha mer kroppsøving i skolen, eller får vi nok av det? Publisert: 17 desember 2013 08:54 AM Sist oppdatert: 17 desember 2013 08:54 AM. Kroppsøving er en nødvendig aktivitet for personer i alle aldre

Kranbil måtte fjerne stokk som laget demning

74 prosent vil forby mobiltelefoner i norske skoler, ifølge en fersk spørreundersøkelse Sentio Research har utført blant 1000 respondenter over 15 år i august, på oppdrag for Klassekampen. Spørsmålet de fikk var: «Frankrike har innført et nasjonalt forbud mot mobilbruk i skolen, med unntak for når læreren vil bruke mobil i undervisningen Leserinnlegg om hvorfor jeg mener at skoleuniformer skal innføres. Utdrag Det blir bare mere og mere press når det gjelder klesbruk på skolen

Bruk av mobil i skolen • Budstikk

 1. LESERINNLEGG: Barn må fortsatt få lære om dyr og dyrevelferd på skolen. Redaksjonen — 29. mai 2019 comments off. Del på Twitter Del på Facebook Google+ Pinterest. Til nå i Norge har det i skolen vært krav om at barna skal lære om dyr, men da utkastet til ny læreplan ble lagt ut var alt om dyrevelferd fjernet
 2. Ved skolestart hadde skolen ingen ledige plasser på noen programområder på Vg1. Det er altså populært å gå på Sotra. Det er en del elever i kommune som søker seg til andre linjer og skoler enn de finner på Sotra. Siden skolene i fylket utfyller hverandres utdanningstilbud, så er det helt naturlig
 3. Informasjon fra skolen SMS-tjeneste Trafikkforhold ved skolen Opplysninger om barn i skolesammenheng Telefonnumre og SMS ringeordning ved fravær Start og sluttidspunkt Vågsbygd skole 2018/2019 §9a Meldeskjema for foreldre som ber om tiltak Skolerute Vågsbygd skole Elevpermisjoner Opptrappingsplan Utleie ved Vågsbygd skoles lokaler Mobilbruk på skolen
 4. Mobilbruk på skolen 22.2.16 Saker av interesse: Timetallet Stafettloggen Vårlunsj s E FAU hadde på sist møte en diskusjon om bruk av mobiltelefon på skolen. Utgangs-punktet var noen nyhetsoppslag fra skoler som hadde forbudt mobiltelefon og som mente det hadde god effekt.. FAUs holdning var at alle ikke helt ser hvor

Mobilforbud i skolen: Hva sier forskningen

Skolen han går på, har valgt å ikke dele dem opp i de gammeldagse nynorsk- og bokmålsklassene. Så lenge dette hjelper skolen å etablere et trygt og godt miljø for elevene, så vil jeg at de skal fortsette med det. Skolen trenger ikke å bruke nynorsk og bokmål som en tvangstrøye fra starten av. Fokuset bør være på læringsmiljøet Det er i grunnen utrolig at idrettshallen i Osane og den høyst tiltrengte fornyelsen av Hessa skole ikke er blitt en realitet allerede Alle elever ved Sandeåsen skole har rett på å ha et trygt og godt skolemiljø. Opplæringslova gir skolen klare føringer for hvordan den skal forvalte sitt virke, og i § 9A er det regulert hvordan skolen skal jobbe for å sikre et trygt og godt skolemiljø.I tillegg er det regulert hvilke rettigheter eleven har hvis skolen ikke klarer å tilrettelegge for dette

_DSC9210

MOBILFORBUD I SKOLEN? - Debat

Kontortid på skolen: Hver dag, unntatt fredager i oddetallsuker: kl. 08.15-13.55 Fysioterapeut Christina Kjærgaard Telefon : 992 14 036 E-post: cgj@tonsberg.kommune.no Fysioterapeut benytter kontoret til helsesykepleier fredag i partallsuker, men kan være på møter andre steder Jeg skal snart levere inn et leserinnlegg i norsken, og trenger sårt ideèr. Noen som har forslag? Jeg veit det også er andre som trenger litt inspirasjon, så kanskje dette kan bli en liten tråd med forskjellige forslag? _____ Goscinn Under kontrollene har politiet fokusert på kjøreatferd hos personer som har kommet kjørende til skolene. Politiet har blant annet vært i Melhus, Midtre Gauldal og på Oppdal. - Vi har sett blant annet på hvordan folk kjører, hastighet, sikring av barn i bil, mobilbruk og oppmerksomhet i trafikken

Mobiltelefon - Daria

Fjellhamar skole er en barneskole på snart 100 år. Skolen ligger i Lørenskog i Akershus og er en av kommunens største b FAU leder for Østvang skole, Thomas Nilssen etterspør et svar på hva slags plan kommunen har for ledelsen i skolene. - Vi hadde et innlegg i kommunestyret i november i fjor der vi etterspurte nettopp dette, og det er et oppdatert utdrag av dette innlegget som vi nå har sendt inn som et leserinnlegg, sier Nilssen som mener at det har skjedd lite siden november i fjor - På bakgrunn av usikkerheten knyttet til den eleven som nå har utviklet symptomer som ikke kan utelukkes å være covid-19, ber vi nå alle på 3.trinn Venstøp skole om å holde seg i karantene til og med i morgen tirsdag 27.10 - og å avvente ytterligere beskjed, skriver kommunen I det norske forslaget til statsbudsjett for 2021 foreslås et kutt på 136 millioner kroner til bygging av bredbånd, målt mot 2020. Dette vil gå ut over både innbyggere, bedrifter, entreprenører og vår felles digitale fremtid. De som rammes hardest er distriktene. Telenor vil oppfordre politikerne til å være ambisiøse i bredbåndssatsingen, og ikke la [

Elektrifisering og energisparing

Mobilfrie skoler er bra for alle - Aftenposte

LESERINNLEGG: Pappa er også gravid. Sykdomsportalen — 3. november 2020 comments off. samhandler bedre på skolen og får lettere venner. Og er du alene, så er det også lurt å knytte til seg andre mennesker i både ditt og barnets liv. Les også: Legestreiken er over Leserinnlegg eller tips: tips@ksu.no - Kjøp annonseplass: annonse@ksu.no - Generell kontakt: post@ksu.no Alt stoff som leveres til KSU.NO evalueres av redaksjonen som forbeholder seg retten til å forkorte innsendt tekst. Leser- og debatt-innlegg honoreres ikke. KSU.NO har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til Rødt nivå betyr at undervisningen ved de videregående skolene i all hovedsak blir gjennomført digitalt og at elevene ikke skal møte på skolen. - Unntaket er elever med spesielt behov for tilpasset opplæring, og praktiske fag der noe fysisk oppmøte er ønskelig og nødvendig. Dette må vurderes ved den enkelte skole, understreker Brenna Mobilbruk på skolen. Skoleeier kan regulere mobilbruk i ordensreglementet, for eksempel å forby bruk av mobiltelefon i timen. 2012-11-12. På nettsiden sin skriver Utdanningsdirektoratet (12. november 2012): I ordensreglementet skal skoleeier også fastsette hvilke tiltak som skal kunne brukes mot elever som bryter reglene

Foreldre forstyrrer: Her må elevene legge vekk

Forsker: - Mobilen bør ut av skolen - V

Politikerne ønsker felles regler: Fokus på mobilbruk i skolen. Vi kan ikke nekte elevene å ta med mobiltelefon på skolen siden det er en privat gjenstand, men vi kan til en viss grad regulere bruken. Skoledagen blir nå mer og mer digital, og vi vet at elever tar bilder i skoletida og deler disse Artikkelen ser på erfaringer fra to ungdomsskoler som har skjerpet reglene for mobilbruk som et forsøk på å håndtere denne type forstyrrelser. Undersøkelsen viser at skjerpede regler for mobilbruk har vært med på å redusere omfanget av forstyrrelser. Samtidig har skolene i høyere grad fått satt sosial inkludering på dagordenen Regler for mobilbruk på Skui skole Vi har tydeliggjort reglene for bruk av mobiltelefon i skoletiden pga flere uheldige episoder. Skui skole er en mobilfri sone i skoletiden, dvs kl. 08.00 -15.00

Meninger Det er veldig mange voksne som ser på mobilbruk på skolen som noe negativt. Men er det egentlig så negativt som det blir framstilt? Elever burde jo egentlig ha lov til å ha mobilen på skolen, det er positivt på mange måter. En undersøkelse av NRK viser at fire av fem norske rektorer sier at de har forbud mot mobil på sin skole På engelsk. N o r s k: J eg kan si 3 ting som kjennetegner et leserinnlegg Dag På skolen I lekse M a n d a g 8.30-14.15 M&H 1/Norsk: Stillelesing M&H 1/Engelsk: Det amerikanske valget M&H 1/Norsk: Leserinnlegg M&H 2/Engelsk: Det amerikanske valget M&H 2/Norsk: Leserinnlegg L es i n g : Les minst 20 minutter hver dag Se eksempler på leserinnlegg. Redde verden - litt? Vil du bidra, men vet ikke hvordan? Sjekk ut flere muligheter. Kontakt oss . Telefon 56 09 99 09 eller 09909 ungdom@plan-norge.no. Plan International Norge Tullins gate 4C 0166 Oslo Vis i kart. Org.nr.: 976 793 382. Følg os Tilgjengelig hjemme og på skolen. Hensikten med å benytte skybaserte tjenester er tilgjengeligheten. Elever og lærere har tilgang både hjemme og på skolen, og enten de bruker PC, Chromebook, nettbrett eller mobiltelefon. Elevene skal på en enkel måte kunne jobbe alene, men også kunne dele og samarbeide med andre i skolearbeidet Hei. I løpet av denne uken skal vi legge ut to leserinnlegg som vi har jobbet med på skolen. Vi har allerede valgt hvilken vi skal legge ut, men vi må bare fikse litt på dem. Kanskje du kan få litt hjelp til og se hvordan et leserinnlegg ser ut. Ha en fortsatt fin mandag

 • Bollants day spa.
 • Watch lion online free with subtitles.
 • Paul simon family.
 • Batiste tørrshampo prisjakt.
 • Honda cr 125 delar.
 • Webmail tuhh.
 • Wikipedia berlin wall.
 • Tyler the creator tour.
 • Fjerne liktorn fotpleier.
 • Kongsberg ski.
 • Toggo plus live gucken.
 • Bmw x3 kofferraumvolumen 2015.
 • Parring av rasekatt.
 • Supersavertravel betalning.
 • Omelett med fetaost og tomat.
 • Viagra og blodtrykksmedisin.
 • Beats hodetelefoner trådløs.
 • Nevrologisk fysioterapi oslo.
 • Rinderbandwurm länge.
 • Epic phantom test.
 • Brie larson oscar.
 • Kønsfordeling i danmark.
 • Hp all in one printer.
 • Breakfast at tiffanys buch interpretation.
 • Billig hjørnesofa med sjeselong.
 • Casio fx 9860gii software download.
 • Geburtshaus chemnitz flohmarkt.
 • Alycia debnam carey.
 • Lionel richie wife.
 • Segelbåt blocket.
 • Ya bank prisliste.
 • Visiter vienne en novembre.
 • Nytt på iphone 7.
 • Bryllupslokaler østlandet.
 • Henvisning psykolog.
 • Ne atlantic herring.
 • Tog til norefjell.
 • Naturmangfold definisjon.
 • Endzeit larp 2017.
 • Linke kneipe mannheim.
 • Ny revisjonslov.