Home

Lønnstabell ks

Ny lønnstabell KS: A. HTA kapittel 4 - Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet - tabell pr. 1.7.2019 Stillingsgrupper . Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet - pr. 1.7.2019 Garanti- lønn 0 år Utregnet 2 år 4 år 6 år 8 år 10 år 16 å Lønnstabell: Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet, gjelder fra 1.7.2019 (pdf) Sentrale lønnstillegg, Hovedavtale, hovedtariffavtale og særavtaler. Hovedavtale KS 2020-2021 (pdf) Her finnes bestemmelser om forhandlings- og samarbeidsforhold mellom arbeidsgivere og arbeidstakere, samt arbeidsgivers og tillitsvalgtes rettigheter og. Her finner du lønnstabeller for tariffområdene KS og Oslo kommune. Lønnstabell for KS pr. 1. juli 2019 er lagt inn etter meklingsløsningen KS er den største arbeidsgiverorganisasjonen i kommunal- og fylkeskommunal sektor. Er du ansatt i en kommune eller fylkeskommune, vil arbeidsgiveren din mest sannsynlig være tilslutta KS. Unntaket er Oslo kommune, som er et eget tariffområde Hovedtariffavtalen (HTA) er den viktigste tariffavtalen i KS-området med bestemmelser blant annet om lønn og godtgjøringer, lokale forhandlinger, arbeidstid og pensjon. Her finner du veiledning og fortolkning om bestemmelser i HTA. Hovedtariffavtalen 1.5.2018-30.4.2020

Hvilken lønnstabell du har er avhengig av hvor du jobber, og hvilken tariffavtale arbeidsgiveren din har. Dette området kalles KS-området. Her har FO om lag 14 000 medlemmer. Det ble enighet i kommuneoppgjøret (KS) natt til 16. september KS. KS Hovedtariffavtalen 2018-2020 KS Hovedavtalen 2020-2021 Arbeidstid barnehage (SFS 2201) Arbeidstid skole (SFS 2213) Mer om og flere avtaler for KS. Staten. Staten Hovedavtalen 2017-2019 Hovedtariffavtalen i staten 2018-2020 Mer om Staten. Oslo kommune. Tariffavtalen for.

Dagens hovedtariffavtaler i KS, KS bedrift, staten og Spekter videreføres og gjelder til 15. september. Fagforbundet står foran et hovedoppgjør. Cirka 30 tariffavtaler må ferdigforhandles, i tillegg kommer B-delene i Spekter. Til sammen er Fagforbundet involvert i over 80 avtaler KS står for kommunesektorens organisasjon. Alle norske kommuner og fylkeskommuner er medlemmer i KS. KS arbeider for en effektiv og selvstendig kommunesektor som ivaretar innbyggernes behov Lønnskalkulator KS. Resultatet fra forhandlingene høsten 2020 ble ikke godkjent av sentralstyret i Utdanningsforbundet og går derfor nå til mekling. Resultatet er derfor ikke gjort gjeldende. Denne kalkulatoren viser laveste utregnede årslønn (minstelønn) gjeldende fra 01.07.2019 Denne oversikten er for deg som jobber i kommunene og fylkeskommunene, i det som kalles KS-området. Merk at Oslo kommune har egne lønnstabeller. Dette skal du tjene i Oslo kommune; Dette skal du tjene i staten; Oversikt over garantilønn ut fra ansiennitet. Tabellen har virkning fra 1.9.2020. Gjelder for KS-området fram til nytt lønnsoppgjør KS har i natt blitt enige om en forhandlingsløsning med LO kommune og YS kommune ved mellomoppgjøret 2019. Akademikerne og Unio gikk til brudd. og erstattes av ny lønnstabell pr. 1. juli 2019. Ledere i HTA kapittel 4 får et generelt tillegg på 3,0 % pr. 1. mai 2019

Lønnstabell i hovedtariffavtalen med LO Stat, Unio og YS Stat. For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac) og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske For medlemmer i kommunene forhandler Delta lønnen sentralt med Kommunenes Sentralforbund (KS) og Oslo kommune. Her finner du informasjon om lønn og avtaler for ansatte i kommunene (KS-området) og for ansatte i Oslo kommune.; Flere helsesekretærer som er ansatt hos privatpraktiserende leger, får automatisk lønnstillegg tilsvarende lønnsøkningen i kommunal sektor Tips! Ved bruk av nettleseren Chrome, kan du åpne filene i Acrobat Reader, og bruke søkefunksjonen der, uten å måtte laste ned filene. Hovedtariffavtalen i staten 2020-2022 mellom staten og Akademikerne (pdf). Hovedtariffavtalen i staten 2020-2022 mellom staten og Akademikerne - med departementets kommentarer (pdf) Departementets kommentarer er ikke oppdatert etter hovedoppgjøret 2020 MELLOMOPPGJØRET . 1. MAI 2019 . KS . VEDLEGG TIL PROTOKOLL . 1. mai 2019 kl. 00.15 . Øvrige krav er ikke tatt til følge

Avtalen gjelder yrkesgrupper som sjåfører, kontrollører, teknikere, kontor- og administrasjonsmedarbeidere og renholdere En av de viktigste oppgavene for Utdanningsforbundet er å jobbe for at medlemmene skal ha bra lønn og gode arbeidsvilkår. Her finner du det du trenger å vite om for eksempel tariff, lønnsoppgjør, tariffavtaler, pensjon Se også KS lønnstabell med sentrale lønnstillegg og garantilønn på våre nettsider . Kontakt oss Nettbutikken Presse Fagforbundet Ung Brosjyrer og materiell Fagakademiet - Kurs, konferanser og studier Ledige stillinger Personvern. Fagforbundet i Norge. Boks 7003 St. Olavsplass, 0130 Osl Tabellen gjelder fra 1. mai 2006. Stillinger uten særskilt krav om utdanning. 206 500: 211 500: 226 000: 254 30

Lønn og avtaler for ansatte i kommunene (KS-området

Alt du trenger å vite om årets lønnsoppgjør. Du kan også teste vår lønnskalkulator for ulike stillinger i ulike tariffområder, og lære mer om hvordan et tariffoppgjør fungerer LO Stat, YS Stat og Unio har kommet til enighet med Staten om lønnsoppgjøret i det statlige tariffområdet. Her finner du ny hovedlønnstabell fra oktober 2020 Lønnstabell 2020. Sentralavtalen for finans. Gjeldende fra 1. mai 2020. Gjelder bedrifter som er medlem av Finans Norge og har trinn

Lønnstabeller for tariffområdene KS, Oslo kommune og PBL

Unios hovedmål er å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre sysselsetting og økonomisk og sosial trygghet. God utnyttelse av samfunnets ressurser krever offentlige tjenester av god kvalitet, høy sysselsetting, bedre inkludering og likestilling, samt gode rammevilkår i arbeidslivet Det heter i gjeldende hovedtariffavtale for KS-sektoren også: «Innenfor disse forutsetningene, legger partene til grunn at det i 2017 avsettes midler til lokale forhandlinger etter HTA kapittel 4, pkt. 4.2.1 (tidligere 4.A.1) på 0,9 % pr. 1.9.2017. Tariff, lønn og personal. Hva kan vi hjelpe deg med? Søk etter: Sø Kommunene (KS-området) er det tariffområdet der Ergoterapeutene har flest medlemmer. Våre medlemmer er blant annet tilsatt i fylkeskommuner, kommuner og kommunalt eide bedrifter. Lønns- og arbeidsforhold til ansatte i kommunene. Lønn legges fast ved ansettelse, og ved sentrale og lokale forhandlinger De øvrige tallene er hentet fra personaladministrativt informasjonssystem (PAI), som KS hegner om. Tallene er basert på gjennomsnittlig månedsfortjeneste i slutten av 2016. Dermed er lønnsøkningen for 2017 ikke med. Denne var på 2,5 prosent. Eventuelle tillegg er inkludert, men ikke overtid. Vi tar forbehold om feil

Delta er en partipolitisk uavhengig fagforening. Vi organiserer ansatte i offentlig tjenesteyting på tvers av yrker, bransjer og arbeidsplasser - de menneskene som skaper velferden 110 Hovedtariffavtalen Hovedtariffoppgjøret pr. 1.5.2018 111 B. Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet - tabell pr. 1.5.2018 Stillingsgrupper Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet - pr. 1.5.201 Kapittel 4 Sentrale lønns- og stillingsbestemmelser 49 0 år 2 år 4 år 6 år 8 år 10 år 16 år Stillingsgruppe r Garantiløn nA ns.tilleggA ns.tilleggA ns.tilleggA ns.tilleggA ns.tilleggA ns.tilleg Unios forhandlingsleder i KS, Steffen Handal, mener KS prøver å så splid mellom Unios medlemsforbund. ‒ Det hadde vært mulig å finne en akseptabel løsning for alle, sier Handal i en pressemelding som kom etter bruddet. Da Unios forbund skulle stemme over KS' lønnstilbud, var det sju stemmer for å godta forslaget, inkludert NSF Sjekk hva ingeniører tjener i NITOs lønnskalkulator! NITO lager Norges mest utfyllende lønnsstatistikk for ingeniører og teknologer. Du kan sammenligne gjennomsnittslønn med ingeniører med annen ansiennitet og alder, avtaleområde og region

Miljøterapeuter planlegger og tilrettelegger hverdagen for mennesker som har behov for behandling, oppfølging eller tilsyn Haakon VIIs gt. 9, 0161 Oslo Postadresse: Postboks 1378 Vika, 0114 Oslo Org. nr. 971 032 14 Noen kurs kan tillate gjestebesøk . Du er ikke logget inn.Hje KA har tariffavtaler med 22 arbeidstakerorganisasjoner. Alle medlemmer i KAs arbeidsgivervirksomhet er bundet av avtalene som er inngått. Avtalene er landsdekkende og regulerer alle yrkesgrupper Minstelønnstabell KS (per 1. mai 2013) 0 år: 4 år: 8 år: 10 år: 16 år: Lærer: 358 200: 367 100: 377 800: 394 100: 438 500: Adjunkt: 399 000: 408 900: 420 900.

Norsk Sykepleierforbund jobber for dine rettigheter og anerkjennelse som sykepleier. Vi er Norges fjerde største fagforbund, med 120 000 medlemmer Arbeidstidsavtalen Arbeidstidsavtalen SFS 2213 01.01.2020 - 31.12.2021 Hovedavtalen (HA) Hovedavtalen 01.01.2020 - 31.12.2021 (ks.no) Hovedtariffavtalen. Tariffområde KS Tariffområde KS. NFFs medlemmer i KS tariffområde er blant annet tilsatt i fylkeskommuner, kommuner og kommunalt eide bedrifter. Hovedtariffoppgjør 2020 Mellomoppgjør 2019. Hovedtariffoppgjør 2018. Tariffoppgjør 2013-2017. Lokale forhandlinger 10. okt. Haakon VIIs gate 9, 0161 Oslo Postboks 1378 Vika, 0114 Oslo Organisasjonsnummer: 912868222 Telefon: 24 13 27 00 E-post: post@samfunnsbedriftene.n

LO Stat, Unio og YS Stat . 4 . Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2018 - 30. april 2020 1 Sentrale bestemmelser . 1.1 Innledning . 1.1.1 Parter . Hovedtariffavtalen er inngått mellom staten ved Kommunal- og moderniserings Meny Spekter mener Publikasjoner Fakta Tariffavtaler Avtaler og ordninger Temaoversikt spekter.no>Temaoversikt> Lønnsoppgjør Lønnsoppgjør. Spekter har hovedavtale med LO, Unio, Akademikerne, SAN og YS, samt direkte med to forbund, NJ og NFF. Hovedavtalene danner sammen med reglene i arbeidstvistloven grunnlaget for forhandlinger om opprettelse av overenskomster og andre tariffavtaler Helsesekretærforbundet i Delta har medlemmer både i offentlig og privat sektor. For medlemmer i kommunene forhandles lønnen sentralt med arbeidsgiverorganisasjonen KS. Mange helsesekretærer ansatt hos privatpraktiserende leger, får automatisk lønnstillegg tilsvarende lønnsøkningen i kommunal sektor Lurer du på om din lønn er riktig? Skal du ha lønnsforhandlinger? Eller har du andre spørsmål om lønn? Vi svarer på ofte stilte spørsmål om lønn YS har ansvaret for den overordnede lønnspolitikken, men det er de fem sektorene våre som forhandler om selve tariffavtalene

KS Lønnstabell Lønnstrinn kommune Fagforbunde

 1. 3 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5.2016 KS tilbud nr. 3 erstatter KS' tilbud nr. 2 av 26. april 2016. Øvrige krav tas ikke til følge. I ØKONOMI - INNLEDNING OG FORUTSETNINGER Lønnstillegg gis pr. 1.5.2016 og 1.8.2017 og bygger på følgende forutsetninger
 2. Adjunkt er stillingsbetegnelsen på en lærer med grunnskolelærerutdanning, eller med bachelorutdanning fra universitet eller høgskole i tillegg til praktisk-pedagogisk utdanning.. En adjunkt må ta hensyn til at alle elever er forskjellige, og at noen av dem kan ha behov for tilrettelagt undervisning. Når enkeltelever trenger ekstra hjelp, skal læreren bidra til å få laget et pedagogisk.
 3. Finn alt du trenger å vite om tariff, med forklaring på de mange begrepene, viktige datoer og løpende oppdateringer om våre tariffavtaler

Som sosionom kan du jobbe både i det private og det offentlige, deriblant NAV-kontorene, barnevernstjenesten, psykisk helsevern, fengselsvesenet, rusomsorgen, skolesektoren, krisesenter, familievern, arbeid med og for eldre, flyktning- og innvandrerarbeid og i frivillige organisasjoner Lønnstabell i hovedtariffavtalen med LO Stat, Unio og YS Stat; Enighet i lønnsoppgjøret i staten (24.05.2018) Lønnsforhandlingene med Akademikerne går til mekling (30.04.2018) Ikke enighet med LO Stat, Unio og YS Stat (29.04.2018) Statens krav/tilbud nr. 2 (PDF) (12.04.2018) Statens krav/tilbud nr. 1 (PDF) (05.04.2018

Hovedtariffavtalen - KS

 1. Lønnstabell toppledere (PDF 0,1 MB) Tariffoppgjør 2020. Lønns- og arbeidsvilkår sikres gjennom tariffoppgjør og lokale forhandlinger. Oslo kommunes overenskomster med arbeidstakerorganisasjonene finner du her: Dokument 25, 2018-2020 (PDF 0,1 MB) Les om tariffoppgjøret 2020
 2. Lønnstillegget i årets lønnsoppgjør i tariffområde KS varierer i prosent/kroner avhengig av grunnlønn, stillingskategori og ansiennitet. Ved å bruke lønnskalkulatoren nedenfor kan du enkelt finne ut hva som blir din nye lønn fra 1. mai 2014. Last ned og aktiver deretter fila for redigering, legg inn data, og du får svaret.Last ned lønnskalkulator for tariffområde KS (kun i Excel.
 3. DET KGL. KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT Lønn for arbeidstakere i staten gjeldende fra 1. mai 2018 19 296300 20 299800 21 303500 22 30710
 4. Hjemmekontor blir aldri normalen for alle . Hadde noen ved årsskiftet spådd at arbeidslivet 2020 skulle preges av møter på Teams, lunsj på Skype, advarsler mot å ta bussen til jobb og store deler av arbeidsstyrken på hjemmekontor, hadde trolig flere enn meg plassert spådommen i kategorien «for mye nyttårsbobler»

Lønns- og stillingsoversikt for Stavanger kommune . Gjelder fra 1. juli 2019. Oppdatert 1. juli 2019. Lønns- og stillingsoversikten gjelder ved lønnsplassering av nye ansatte, og so Hovedtariffavtalen (HTA) gjelder for alle våre medlemsbedrifter som ikke er knyttet til energiavtalene eller Bedriftsavtalen. Samfunnsbedriftene representere Oversikten er hentet fra Tove Midtsundstad og Roy Nielsens Fafo-rapport Arbeid og pensjon i kommunal sektor (2014).Selve listen bygger på KLPs oversikt.. Som det framgår av hovedtariffavtalen innen KS-området (HTA), kap. 2, pkt. 2.1.3, skal aldersgrenser og regler for rett til alderspensjon i kommunal- og fylkeskommunal sektor følge statens

Finn din lønnstabell FO - Din fagforenin

[Mars 2016] Skal assistenter, ungdomsarbeidere og ufaglærte lærere lønnes likt (når de er alene i undervisningen) etter stillingskoden fagarbeider? Plasstillitsvalgt. SVAR: Ja, du kan slå opp i vedlegg 6 i hovedtariffavtalen KS og se under kode 7960, «lærer uten godkjent utdanning» (side 107).Siste setning lyder slik: «Andre uten godkjent utdanning som tilsettes i. Tariffoppgjøret 2018 var et hovedoppgjør. FO-medlemmene tilhører mange tariffområder som ble forhandlet på ulike tidspunkt. På denne siden har vi samlet informasjon og resultatene fra oppgjøret Alle skal ha ei lønn å leve av. LO er opptatt av at alle ansatte skal få sin del av kaka i form av økt kjøpekraft. Det gjøres best gjennom felles lønnsoppgjør YS Kommune og KS kom torsdag formiddag fram til en forhandlingsløsning i årets mellomoppgjør, kort tid etter at statsoppgjøret kom i mål. - YS-Kommune er fornøyd med forhandlingsløsningen for kommuneoppgjøret. Resultatet sikrer ansatte i kommunesektoren en lønnsvekst i tråd med frontfagsmodellen, sier YS K-leder Erik Kollerud. I fjorårets tariffoppgjør, som var et.

Utdanningsforbundet – Norges største fagforening for heleHalvveis i utdanningen fikk hun vite at fagbrevet setter

Utdanningsforbundet - Tariffavtaler som gjelder for våre

Lønnsforhandling for nye lærere

Tariff Lønn & tariffavtaler Fagforbunde

PBL og fagforeningene er enige om et lønnsoppgjør med en ramme på 1,7 prosent. Tilleggene fra 1.1.2020, som ble avtalt under mellomoppgjøret i 2019, gjør at ansatte i PBL-barnehagene kan forvente en reallønnsvekst på samme nivå som for ansatte i KS-området og frontfagene I KS-området er satsen for timelønnen økt til 207,- kroner med virkning fra 1. mai 2019. Dette gjelder alderspensjonister som mottar tjenestepensjon fra KLP, jf. overenskomstens kapittel 2 pkt. 2.8. Nytt bilag om Sliterordninge KS' lønnsstatistikk for KS' tariffområde (alle kommuner ekskl. Oslo kommune) Medlemstall i NSF og Unio. Medlemstall NSF fordelt på tariffområde m.m. (PDF) Antall medlemmer i Unio-forbundene fordelt på kjønn, tariffområde m.m. (PDF) Sykefravær Heltidsansatte i kommunal og fylkeskommunal virksomhet hadde en gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse på 39 300 kroner per 1. desember 2013. Dette er 700 kroner, eller 1,8 prosent, mer enn på samme tidspunkt året før Heltidsansatte i kommunal og fylkeskommunal virksomhet hadde en gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtid på 41 000 kroner per 1. desember 2014. Dette er en økning på 1 700 kroner, tilsvarende 4,3 prosent, fra samme tidspunkt året før

Ks - Ks

Minstelønnssatser fra 1. april 2018 I. (§ 3) Lønnssatser (RIKSAVTALEN) 3.1 Minstelønn for unge arbeidstakere Lærlinger/lærekandidater lønnes ikke etter satser for unge arbeidstakere i de tilfelle Ifølge statistikken tjener en sykepleier en lønn på ca kr 537 000 i året. Dette er gjennomsnittlig lønn som tjenes på tvers av alle sykepleierne i Norge. Forstå hva en sykepleiere tjener i lønn her KS (kommunene) MEF - Maskinentreprenørenes forbund. NHO - Næringslivets Hovedorganisasjon. Oslo kommune. Spekter. Staten. Virke. Hovedoppgjøret 2020. Tariffavtalene. Lokale forhandlinger Streik og konflikt. Dine rettigheter i arbeidslivet. Pensjon. Ord og uttrykk. Tariffhåndbøker og statistikk Fyll inn årslønnen og se hva du tjener pr. måned, uke, dag, time og sekund. Eller fyll inn ett av de andre feltene og la kalkulatoren regne ut de øvrige seks.Kalkulatoren benytter 227,31 arbeidsdager pr. år ved beregningene

Lønnskalkulator for lærere og barnehagelærer

Lønnstabell: Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet, gjelder fra 1.7.2019 Se på linjen som heter «Lærer og Stillinger med krav om 3-årig U/H-utdanning. 2018: Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet, KS 2018. 1 Garantilønn/laveste årslønn og tillegg for ansiennitet kapittel 4 pr. 1. juli 2019 Stillingsgrupper kapittel 4 Lønnsgruppe Garantilønn Laveste årslønn 0 år 2 år 4 år 6 år 8 år 10 år 16 å Hovedtariffavtalen. Lokal lønnspolitikk i Trondheim kommune. Protokoller og ordninger. NY Avtale om gjennomsnittsberegning av arbeidstid barnehage; SFS 2213 lokal arbeidstidsavtale 2019; Avtale om arbeidstidsordning for avdelingsledere ved turnusbaserte enhe

Dette skal du tjene som lektor - Norsk Lektorla

 1. KarriereStart.no - Ledige stillinger, bedriftspresentasjoner, traineeprogrammer og yrkesguide.Startsiden for jobb og karriere i Norge
 2. Her er månedslønn for yrkesgrupper i KS-området: • Arbeidsterapeut 34.349 • Assistent 30.970 • Barnehagelærer 35.912 • Barnevernspedagog 37.046 • Bibliotekar 36.886 • Brannkonstabel 50.00
 3. Yrkeskatalogen er basert på standard for yrkesklassifisering (STYRK98). Den sjusifrete yrkeskoden brukes ved innrapportering
 4. Vårt mål er at medlemmene skal ha et lønnsnivå som gjenspeiler deres kompetanse, ansvar og innsats
 5. KS Bedrift har vært et særlig krevende tema i forhandlingene. Den reviderte avtalen gir økt handlingsrom for KS Bedrift til å innplassere nye medlemmer, samtidig som det ivaretar partenes behov for å se kommunal sektor under ett: Medlemmer av KS Bedrift innplasseres i KS Bedrifts Hovedtariffavtaler eller Hovedtariffavtalen i KS' tariffområde

Forhandlingsresultatet ved mellomoppgjøret 2019 - KS

 1. og KS på den andre siden. Hovedtariffavtalen regulerer lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i kommuner, fylkes-kommuner og virksomheter tilsluttet KS. Avtalen gjelder fra 1. mai 2016 til 30. april 2018. Avtalen gjelder ikke i Oslo kommune, som er et eget tariffområde med eget avtaleverk
 2. Lønnsoppgjøret 2020. Partene er enige om en økonomisk ramme på 1,7 prosent. Rammen består av fjorårets lønnsoverheng, effekter av sentralt oppgjør, samt beregninger for lønnsglidning, det vil si sannsynlig resultat fra lokale lønnsforhandlinger
 3. Meklingen mellom KS og Akademikerne er avsluttet 15.10.2020 Akademikerne har valgt å anbefale tilbudet fra KS i meklingen natt til torsdag. Legeforeningen har ikke kommet til enighet med KS om særavtalen for leger i kommunene
 4. «Når folk gråtende samler seg rundt en brennende kirke, er det ikke tapt tømmer og plank de sørger over. Det er kontakten med folkekirken som forsvinner foran øynene deres», skriver fagdirektør Ingrid Staurheim i Vårt Land
 5. Dette tariffområde kalles Spekter helse og regulerer lønn- og arbeidsvilkår for deg som er ansatt i et helseforetak
 6. Regjeringen har innført de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid. Det betyr en ekstra belastning for mange. Fellesskapet må også stille opp for innbyggerne og ansatte, bedrifter og kommuner. Nei, Younio er ikkje ein trykkfeil for Unio. Men for litt sidan dukka.
 7. Du finner flere satser og mer utdypende informasjon om satsene nedenfor. Forskjell på statens satser og skattefrie satser. Statens satser og de skattefrie satsene er ikke fullt ut samkjørte, noe som gjør at noen satser i statens reiseregulativ vil inneholde en skattepliktig andel

Lønn for ansatte i staten - regjeringen

 1. Hovedtariffavtalen KS 3. - 15. september. Ferdig Oslo kommune 3.-16. september. Mekling pågår. Frist kl 24.00 den 14 oktober. Meklingsløsning. Uravstemning pågår Energiavtalen KS Bedrift 6. - 7. oktober. ferdig Staten Hovedtariffavtalen i staten Meklingsløsning. Uravstemning med frist 6. november. KA - Kirkelig arbeidsgiver- og.
 2. Fellesorganisasjonen (FO) er fagforeningen og profesjonsforbundet for om lag 31 000 barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere
 3. imum 9000 kr). I tillegg er
 4. I lønnsstatistikken til Statistisk sentralbyrå får du en oversikt over lønnsnivået etter hvilken sektor du jobber i: Privat eller offentlig. Eller hva du jobber som. Du kan også finne forskjellen mellom kvinner og menns lønn, eller hva som vanlig å tjene i kommunen du bor
 5. Forhandlingshjulet i KS -området. Alle partene har godtatt resultatet og uravstemningen i KS som ble avsluttet 8. Det gis ikke nye lønnstillegg ut over det partene ble enige om i fjor. Lønn under sykdom, svangerskap, fødsel og adopsjon. Her finner du oppdatert lønnstabell for KS -området. Hovedtariffavtalen i KS -området gjelder for 1

Lønnsstatistikken til Arkitektbedriftene i Norge er basert på opplysninger direkte fra bedriftene og skal være uttrykk for den enkelte ansattes avtalte lønn uten tillegg av noen art Minstelønn per time (fra 1. juni 2019): For faglærte: 209,70 kr [tidligere: 203,80 kr - 1.12.2018-31.05.2019] For ufaglærte uten bransjeerfaring: 188,40 k 24. april ble Norsk Sykepleierforbund (NSF) enig med Spekter om lønnsoppgjøret for sykehusene. Nye minstelønnssatser. Spekter og NSF er enige om nye minstelønnssatser som øker med mellom 2 og 4,4 prosent

 • Kaia gerber before.
 • Sky radio app.
 • Djevel sminke barn.
 • Osram aktie.
 • Naruto shippuden watch.
 • Helstekt ørret tilbehør.
 • Dosis uni jena.
 • Mahatma gandhi hinduismen.
 • Proteinbrød lavkarbo oppskrift.
 • Kvinnefengsel.
 • Pacha playa del ingles.
 • Langt spisebord eik.
 • Proton ladning coulomb.
 • Achievement hunter upload schedule.
 • Wachtelhund sverige.
 • Damian hurley father.
 • Sanger for 7 trinn.
 • Rotes rathaus berlin bilder.
 • Jernbane larvik porsgrunn.
 • Markedsandel brus.
 • Sukkerfri smuldrepai.
 • Synapsepotensial.
 • Biografi buddha.
 • Räkna ut hur mycket golv som behövs.
 • Jonas oftebro kjæreste.
 • Hållbar utveckling film för barn.
 • Hvilke karakterer søker man med.
 • Standesamt arnstadt thüringen.
 • Karat vekt.
 • Selvklebende ark til printer.
 • Stockholm pride 2018 datum.
 • Download video fra facebook til iphone.
 • Japanese car manufacturers.
 • Noomi rapace lev rapace.
 • Leuke gratis apps voor peuters.
 • Mackenzie foy 2018.
 • Jstor uio.
 • Ufrivillig vekttap.
 • Lærer studiet.
 • Bjørvika apartments nrk.
 • Blodbeger frø.