Home

Selvmord smitteeffekt

Selvmord er aldri den eneste utveien, og det finnes alltid hjelp å få. 2. Å romantisere selvmord kan føre til smitteeffekt. Uttalelser som «han har det sikkert bedre der han er nå» gir et bilde av at det er noe fint. Det er det ikke. 3. At særlig media fokuserer på selvmordsmetoder kan helt klart ha en smitteeffekt Dette gjelder særlig dersom selvmord blir omtalt på en romantiserende måte, eller at det gis beskrivelse av metoder. Slik smitte har ikke et stort omfang, men det er viktig å være oppmerksom på dette. Ungdom i skolealder er spesielt sårbare for smitteeffekt av et selvmord Vær oppmerksom på smitteeffekt, særlig hos ungdom, når selvmord har skjedd blant jevnaldrende i nærmiljøet. Rusavhengighet . Somatiske lidelser. Livstruende, kroniske, smertefulle og/eller invalidiserende somatiske lidelser som medfører tap av autonomi, selvfølelse og kroppslig velvære

Selvmord- tabu tema pga smitteeffekt? Om du skulle velge å avslutte livet selv, i håp om at døden er et pusterom, et buss stopp i livet om du vil. Så kan det hende du vil angre bittert på det. Det er ikke sikkert du får komme tilbake til din nærmeste igjen Hvis mediedekningen av Ari Behns selvmord ikke skulle gi en smitteeffekt, tror jeg dette først og fremst skyldes talen til Maud Angelica, hvor farens valg ikke på noen måte ble heroisert eller. 13 Reasons Why-serien inneholdt mange faktorer som er forbundet med smitteeffekt, for eksempel viser den selvmordsmetoden og bilder fra stedet det skjedde. Hjelpeapparatet ble også fremstilt som fraværende, uforstående og ikke-empatisk overfor ungdom på en måte som kunne medvirke til at ungdom som fulgte med på serien, og opplevde vanskeligheter, ikke ville oppsøke hjelp 3 Huskeliste Benytt sjansen til å gi befolkningen kunnskap om selvmord. Unngå ord og uttrykk som gjør selvmord til en sensasjon, som alminneliggjør selvmord eller framstiller selvmord som en løsning på problemer. Unngå iøynefallende plassering og unødig gjentakelse av selvmordsomtaler. Unngå å beskrive selvmordsmetoden. Unngå å beskrive stedet der selvmordet eller.

Selvmord er en handling med dødelig utgang som den avdøde selv har gjennomført. Det kalles også for suicid. Verdens helseorganisasjon (WHO) estimerer antall selvmord på verdensbasis til 16 per 100 000, det vil si cirka 1 million hvert år. Også i Norge dør mange i selvmord hvert år, og menn er mer utsatt enn kvinner. - Tallene er stabile 1. Mobiliseringsfasen. Mål: Skaffe oversikt over og kontakt med alle nære etterlatte som trenger psykososial oppfølging etter et selvmord, for å igangsette adekvat bistand så snart som mulig.Kalle inn og samordne de som skal være ansvarlige for hjelpen som ytes. Virkemidler: Målsettingen oppnås gjennom skriftlige rutiner som er klare i forhold til varsling og henvisning, samt. Selvmord i Norge - status og utvikling. I 2018 ble det registrert 674 selvmord i Norge, 472 hos menn og 202 hos kvinner. Dette er en økning i selvmord sammenlignet med de seneste årene og er det høyeste tallet vi har sett siden 2001 Fenomenet at selvmord kan en «smitteeffekt» har vært mye diskutert. I 2006 ble Vær varsom-plakatens hovedregel om at selvmord ikke skulle omtales, endret, noe som førte til en gradvis større åpenhet rundt tragediene. Forsker mener det bør gjøres mer for å forebygge selvmord blant middelaldrende menn Å omtale selvmord i media er omdiskutert. Frykten for smitteeffekt er sterk. Samtidig har medievirkeligheten endret seg enormt de siste årene. Er det på tide med større åpenhet rundt selvmord

Selvmord - Derfor er selvmord smittsomt - K

Sosial overførbarhet/smitte - Helsedirektorate

Suicidal atferd - Selvmord - Psykiske lidelser

 1. 20.10.2005: Leder - Journalister og helsepersonell må kjenne farene ved omtale av selvmord når pressens Vær Varsom-plakat nå skal revideres Pressen skal avdekke kritikkverdige forhold i de helsetilbud befolkningen tilbys, og både helsevesen og massemediene har ansvar for å bidra til å redusere utbredelsen av selvmord
 2. Bekymring om smitteeffekt. Flere eksperter på psykisk helse og selvmord blant barn og ungdom har vært ute med sin bekymring knyttet til serien 13 reasons why. Blant bekyringen som har vært fremmet omkring serien har det blitt nevnt at den har selvmord som tema, men uten at serien viser til alternative løsninger til selvmord
 3. Kan ha positiv smitteeffekt. Varsomhet rundt omtale av selvmord og selvmordsforsøk er nedfelt som et eget punkt i pressens Vær Varsom-plakat. Særlig advares det mot romantisering og omtale av.
 4. Den ble revidert i 1975 til: «Selvmord eller selvmordsforsøk skal som hovedregel ikke omtales». Den ble på nytt revidert i 2006, der det ble åpnet for omtale av selvmord. Pressen skulle likevel unngå omtale av metode for å hindre en smitteeffekt

Han legger til at smitteeffekt etter omtale av selvmord, er dokumentert, spesielt dersom metode blir nøye beskrevet, eller omtalen er glorifiserende eller romantiserende, med et ensidig sterkt fokus på personens sterke sider. Professor etterlyser åpenhet: - Selvmord er et stort samfunnsproblem En studie publisert i Journal of the Canadian Medical Association bekrefter tidligere funn som har antydet at selvmord som blir eksponert - enten i lokalmiljøet eller i media - fører til flere selvmordsforsøk og økte selvmordstanker. Hos unge Dette gjelder særlig blant unge mennesker, ifølge Helsebiblioteket. Forfatterne brukte data fra The Canadian National Longitudinal Survey of. 5.5.1 Smitteeffekt ved selvmord (identifikasjons-selvmord) • Selvmord er resultatet av en sammensatt krisetilstand • Årlig registreres omtrent 530 selvmord i Norge • Over 5000 etterlatte kan være sterkt berørt av selvmord årli

Selvmord er en av de fremste dødsårsakene, spesielt blant unge mennesker. Heldigvis har mediene en Vær varsom-plakat å forholde seg til, samt at de er bevisste på mulig smitteeffekt av selvmord. Det vi kunne ønske oss, er at mediene skriver om og problematiserer temaet, sier Dyregrov I serien blir selvmordet glorifisert og presentert som en smart, endelig løsning. Serien synder mot alle prinsipper for å unngå smitteeffekt. Hun gir også en svært god poengtering omkring hvordan man i mediene har jobbet for å unngå smitteeffekter av selvmord Man lærte at selvmord har en historie som utvikler seg over tid og som ofte dreier seg om psykiske problemer. Det bidro til å øke forståelsen, og det viste at selvmord kan skje i alle sosiale lag. - Tror du all omtalen av Ari Behns selvmord kan ha en smitteeffekt De frykter blant annet at medieomtale kan ha en smitteeffekt, og dermed bidra til flere selvmord. Dette er selvsagt viktige hensyn å ta. - Derfor ønsker vi også å få innsikt i hvilke vurderinger som blir lagt til grunn i redaksjonene før et selvmord omtales

Når et selvmord inntreffer slår det dype sprekker i personens nettverk av familie og bekjente. Mange liv blir for evig merket. Vi skal være forsiktig med å romantisere selvmordet, så vi ikke skaper noen smitteeffekt. Men samtidig er underkommunikasjonen vi i dag bedriver også tankevekkende Selvmord - Det er sjelden en isolert hendelse som er årsaken til selvmord I TV-serien «13 Reasons Why» forteller hovedpersonen om hvorfor hun tok sitt eget liv. Ekspertene KK.no har snakket med har delte meninger om serien kan ha en uheldig smitteeffekt

Etter selvmordet. I forhold til ivaretakelse av hverandre og pårørende når det skjer selvmord blant pasienter, er mangel på bredspektret suicidologisk kunnskap med på å svekke det nødvendige etterarbeidet. Hvis vi har en mangelfull forståelse av suicidalitet, kan pårørende og psykoterapeuter bli stående fast 70 prosent av selvmord begås av menn: Erna Solberg: - Det finnes mange som ikke ber om hjelp. 674 mennesker tok livet sitt i fjor. 472 av dem var menn Selvmord- tabu tema pga smitteeffekt? De siste årene har mer enn 500 mennesker hvert år tatt sitt eget liv, det er mer enn dobbelt så mange enn tallene på drepte og døde i trafikken i Norge på et år. Selvmord blir svært sjelden omtalt i media. Pga fra for smitteeffekt og for å skåne de etterlatte Smitteeffekt ved selvmord kjenner vi først og fremst fra ungdomsmiljø, men kan også forekomme blant marginaliserte grupper som innsatte i fengsler og innlagte psykisk helsevern. • Selvmord kan forebygges ved at befolkningen har kunnskap om faresignaler, ve

Selvmord- tabu tema pga smitteeffekt? - vargas12

Forsker kritisk til mediedekningen av Ari Behns død

Psykisk helse, Selvmord Sitt ikke alene med selvmordstanken

Var vel i en av de første artiklene på VG at de snakket om smitteeffekt. De at man skrev at en person hadde tatt livet sitt var ikke så farlig, men så snart metoden ble nevnt så kom smitteeffekten. Tanken er vel at de som tenker på selvmord ser at oi det funka, og gjør det samme. Korreksjon var nettavisen Ris, ros og spørsmål om forumet; Meny . Forside Siste innlegg Regler Blogger Ubesvarte tråder Temaoversik

Det så man også etter en tysk tv-serie som ble sendt på 1980-tallet. Men ifølge en artikkel fra Scientific American er ikke sammenhengen mellom smitteeffekt og framstilling av selvmord i tv-serier og film helt klar Redselen for en eventuell smitteeffekt må ikke overskygge muligheten for å forebygge selvmord ved å bryte ned tabuer og misoppfatninger og muligheten til å dempe skamfølelsen og redselen for å være en belastning for andre. Vi må signalisere at vi alle kan hjelpe med å velge livet og at det ikke er farlig å snakke om selvmord Hvis du virkelig vil bli kvitt den går du til lege, verre er det ikke. Ikke noe er så ekkelt som folk med vorter på hånda, det er stygt og jeg er alltid redd for å komme borti så jeg skal bli smittet.. usj..

Verktøykasse for forebygging av smitteeffekter - RVTS Øs

 1. Da jeg begynte å jobbe som journalist var det en fast praksis i norske medier at man som hovedregel ikke skulle omtale selvmord - av frykt for smitteeffekt. Dette har vært praktisert helt fram til i dag, men nå er det i ferd med å endre seg. I TV2 sier nyhetsredaktør Karianne Solbrække at kanalen nå har endret sin instruks for selvmord
 2. Selvmord har smitteeffekt. Og det er stor overvekt av menn som begår selvmord. I fjor tok 472 menn livet sitt i Norge, en økning på 17 prosent. Man må undres over hva det gjør med menn å lese Eliassen-Cokers kronikk. Den er lavmælt og insisterende
 3. Selvmord har lenge vært et problem både fra Askøybrua og Sotrabrua. Siden i sommer har flere unge mennesker valgt å ta sitt liv på denne måten. Jeg er også redd for at medieomtale kan gi smitteeffekt, men på den andre siden kan ikke dette ties i hjel. Video sparer arbeid
 4. Smitteeffekt. Kan slike hendelser som Ari Behns selvmord, ha en smitteeffekt? - Generelt kan fokus på selvmord i noen sammenhenger ha en smitteeffekt. Særlig så man det etter premieren på Netflix-serien «13 reasons why». Den var veldig konkret i metoden selvmordet skjedde,.
 5. Smitteeffekt. Selvmord og selvskading kan oppstå i bølger og risikoen for smitteeffekt vurderes som stor når man omtaler metode. I det skjulte nettverket NRK fikk tilgang til kommer det også.

Landsforeningen for etterlatte etter selvmord (LEVE) mener omfanget av mediedekningen er problematisk og frykter at det kan føre til en smitteeffekt, spesielt på grunn av all hyllesten i mediene Unge mennesker er særlig utsatt for slik smitteeffekt. Dette skriver redaktør Reidun Kjelling Nybø i avisa Nordlandi en veileder for omtale av selvmord hun gjorde på oppdrag fra presseforbundet

Selvmord og selvmordstanker - Lommelege

 1. Skriverier om selvmord har ofte en psykisk smitteeffekt, slik at det ofte skjer flere etter medieskriverier om en sånn sak. Redaktørforeningen har utarbeidet et sett med etiske retningslinjer for media kalt vær varsom-plakaten, der punkt 4.9 spesielt fraråder omtale av selvmord og selvmorsførsøk.. Det hender likevel at selvmord/forsøk omtales i media, etter nøye vurdering opp mot andre.
 2. Pressen forsiktig med å omtale selvmord. Mediene er forsiktige med å omtale selvmord, på grunn av at det kan ha smitteeffekt. — Vi får en del klager fra pårørende og publikum, som mener at mediene i for stor grad omtaler selvmord, sier Per Edgar Kokkvold, generalsekretær i Norsk Presseforbund
 3. selvmordsmetode som kan bidra til en smitteeffekt av nye selvmordshandlinger, er samfunnsnyttig. Hensikt: Å undersøke om innholdet av mediers omtale av selvmord i 2014 formidler samfunnsnyttig informasjon om selvmord i henhold til Pressens Vær Varsom-plakat og pressens veileder for omtale av selvmord
 4. Miljøet kan også ha en smitteeffekt. Mange blir mye sykere av det. Å det er det som ikke er bra med dette miljøet. For det er mye positivt med miljøet også, om man bruker det på en fornuftig måte- noe som kan være veldig vanskelig om man er veldig syk, Jeg tror det er viktig å snakke høyt om selvmord,.
 5. En hjelp for kommuner til utarbeiding av kommunal handlingsplan om selvmord og selvskading Hjem Hvorfor handlingsplan? Å komme i gang Planens innhold Fra plan til handling Ressurser Planens innhold Arbeidsgruppene* må bruke noe tid på å komme fram til felles plattform og målsettinger for handlingsplanarbeidet. Et utgangspunkt for å belyse satsningsbehov kan være å se [
 6. Hva effekten blir er umulig å si. Men alt som omtales i stort omfang har en smitteeffekt. For friske mennesker kan det føles godt og riktig å snakke om selvmord. For syke mennesker kan det inspirere til å velge samme utvei. Poseringskulturen kan skape en illusjon om at man virkelig sees når man er borte
 7. At selvmord her er romantisert i mediene mener jeg er fullstendig feil. Tvert imot. Det er i stedet gjentagende oppfordringer om å søke hjelp, om å holde ut, om å vite at det vil bedre seg, at.

Selvmord — Kriser

Selvmordet stiller medier til veggs, det peker på at vi ikke har kontroll på budskapet vi sender ut i verden. For selvmord er smittsomt, og medier er påvist som smittebærere. Det finnes så mange studier som støtter dette at europeiske og amerikanske medier i flere tiår har fulgt egne retningslinjer for omtale av selvmord SELVMORD: Knut Erik Holm, Bjørg Aftrets ektemann, tok livet av seg i 2014, 56 år gammel. - Det at menn generelt er mindre vant til å snakke om følelser enn kvinner, kan være medvirkende til at selvmordstanker ikke formidles, skriver Bjørg Aftret og Gudrun Dieserud Den unge Werther ble ulykkelig forelsket, gang på gang. Til slutt holdt han ikke ut smerten, gjorde sine forberedelser og tok sitt eget liv. Siden Goethe ga ut sin lille brevroman i 1774, har medienes fremstillinger av selvmord vært gjenstand for diskusjon. Det er en myte at romanen avstedkom en selvmordsepidemi, men like fullt hadde den en viss smitteeffekt, o - Jeg har ingen tro på smitteeffekt innen selvmord. Det måtte i så fall være hvis en kjendis som var forbilde for mange unge, tok livet av seg. Det blir i hvert fall kunstig å ikke snakke om det, mener Steffen Kverneland. Han vil ikke peke på en spesiell grunn til at faren til selvmord

Selvmord og selvmordsforsøk - Folkehelserapporten - FH

selvmord og selvmordsforebygging har mediefolk bidratt til å skape større åpenhet om selvmord - et tema som tid-ligere var sterkt tabubelagt og fortiet. Vi er ikke i tvil om at denne åpenheten og interessen kan bidra til å endre negative og destruktive holdninger til selvmords-nære mennesker eller til etterlatte ved selvmord Landsforeningen for etterlatte etter selvmord (LEVE) mener omfanget av mediedekningen er problematisk og frykter at det kan føre til en smitteeffekt, spesielt på grunn av all hyllesten i mediene. Lik Østlendingen på Faceboo Landsforeningen for etterlatte etter selvmord (LEVE) mener omfanget av mediedekningen er problematisk og frykter at det kan føre til en smitteeffekt, spesielt på grunn av all hyllesten i mediene. - Det er lystenning og vakre ord, og det er fint på mange måter, men det tar samtidig bort fokuset fra at selvmord er en krise man trenger hjelp til å komme ut av, sier generalsekretær Terese.

RVTS Vest har kompetanse på sjølvmordsførebygging, og smitteeffekt er noko ein bør vere bevisst i det sjølvmordsførebyggjande arbeidet. I Trondheim gjekk nyleg alle rektorar ved barne- og ungdomsskulane ut med eit brev til foreldre om å vere på vakt etter sjølvmord og sjølvmordsforsøk i Trondheim den siste tida. Dei viser også i brevet til [ Rita Småvik ved ressurssenter for selvmordsforebygging tror NRKs dekning kan få smitteeffekt. Rita Småvik ved ressurssenter for selvmordsforebygging tror NRKs dekning kan få smitteeffekt. Utgave: Onsdag 30. okt . 2019 - Det er veldig bra at NRK belyser temaer som selvmord og selvskading, men systemkritikken er slående fraværende i. Psykologspesialisten mener at et økt fokus på psykisk helse i utgangspunktet er en bra ting. Han oppfordrer likevel mediene til å være forsiktige i omtalen av selvmord - særlig i forhold til kjente personer. Forskning viser nemlig at enkelte typer omtale av selvmord i media kan ha en viss smitteeffekt

Selvmordsforsker kritisk til mediedekningen av Ari Behns død

Etter at to venninner døde ved selvmord med kort tids mellomromsommeren 2016 i en mellomstor kommune, oppstodet uro og bekymring for smitteeffekt i lokalbefolkningen. Denlokale poliklinikken i psykisk helsevern for barn og unge (BUP)delte denne bekymringen, men ønsket samtidig å fokusere påå ikke bidra til økt aktivering og uro i lokalsamfunnet Så jeg forstår selvsagt ekspertenes bekymringer om smitteeffekt. Dog finnes det for øvrig mye verre ting å se på tv, og jeg føler dermed ikke denne serien i seg selv plutselig skal bli syndebukken for at noen begår selvmord Kortfilmar vil bli delte i sosiale medium. Det blir også oppretta ei nettside, som inneheld informasjon om sjølvmord, verktøy for å snakke om sjølvmord og informasjon om kvar ein kan få hjelp. Nettsida blir tilgjengeleg ved starten av kampanjen (januar/februar) og adressa vil vere: helse-vest.no/selvmord

Selvmord er vanskelig for mediene ABC Nyhete

Seinere er Vær Varsom-plakaten revidert 12 ganger. Ved første revisjon, i 1956, forsvant advarselen mot å omtale sinnssykdom ut, og punktet om selvmord ble formulert slik: «Selvmord og selvmordsforsøk omtales ikke, dersom ikke ganske særegne omstendigheter - f. eks. i samband med alvorlige forbrytelser - gjør det forsvarlig. I et slikt bilde er det ikke nødvendig med detaljer i historien, metode eller liknende faktorer som kan bidra til smitteeffekt. - Det vi trenger er god og hensiktsmessig åpenhet, også for å gjøre oss alle oppmerksomme på vårt fellesansvar overfor hverandre. Selvmord skjer på alle samfunnsarenaer og sosiale lag, sier Grøm. Den første. Selvmord, hva skal man gjøre? NYTT TEMA. Neste >> 1 2. SlagelseFH Innlegg: 18919. 24.06.06 20:55. Del. Så en dokumentar i dag om selvmord. Og det ble stilt et spørsmål der, som jeg også lurer litt på: Hvorfor blir det nesten ikke snakket noe om selvmord Der er flere definitioner af selvmord, som bruges i den vestlige verden. Vi forholder os til den amerikanske suicidolog Edwin Shneidmans (1985) definition af selvmord: I vor tid, i den vestlige verden, er selvmord en bevidst, selvpåført, tilintetgørende handling, som bedst kan forstås som en kompliceret krisetilstand hos et individ med udækkede centrale psykologiske behov

Samtidig som denne katastrofen er et faktum, blir selvmord omtalt som et «samfunnsproblem». Noe som må motarbeides og bekjempes. Noe som på død og liv (pun intended) aldri under noen omstendigheter skal omtales av mediene - på grunn av såkalt smitteeffekt Smitteeffekt? Det anføres ofte som et argument mot åpenhet, at det kan føre til en smitteeffekt. - Det er lite som tyder på at det å snakke om selvmord øker hyppigheten eller faren. Det er heller mye som tyder på at nettopp å snakke om det, er med på å redusere faren for at det skal skje - Selvmord er tabubelagt, men det er viktig å snakke om det. Åpenhet rundt et selvmord, er viktig for de etterlatte. Det vi ikke fokuserer på, er hvordan man tar livet seg. Det kan ha en smitteeffekt, påpeker Erichsen

Elisabeth Kørling: «Påvirker negativt»

selvmordet er bare avslutningen på en personlig tragedie. Hvis de skriver at noen er funnet død, og at politiet anser det for å være en personlig tragedie, så er det en skånsom formulering. Er du f.eks.nordlending, vil du kanskje synes det er totalt uforståelig og til og med dumt Fare for smitteeffekt, særlig hos ungdom, når selvmord har skjedd blant jevnaldrende i nærmiljøet; Tiltak. Det er viktig at pasienten og pårørende vises respekt, og at det skapes en trygg atmosfære i situasjonen; Ved selvmordstrusler skal pasienten vurderes av leg Hvis mediedekningen av Ari Behns selvmord ikke skulle gi en smitteeffekt, tror jeg dette først og fremst skyldes talen til Maud Angelica, hvor farens valg ikke på noen måte ble heroisert eller forskjønnet på andre måter For mange førstesider, store og dramatiske overskrifter, og detaljerte beskrivelser omkring selvmord er uheldig fordi det kan føre med seg en smitteeffekt. Fram til 2006 het det i Vær-Varsom-plakaten at «selvmord og selvmordsforsøk skal som hovedregel ikke omtales» Forebygging av selvmord ved akuttpsykiatriske døgnavdelinger Rapport fra pilotprosjekt Psykiatrisk klinikk, Sykehuset Levanger, Erfaringene med tiltakspakken har hatt positiv smitteeffekt også til arbeidet med pasienter utenfor intervensjonsgruppen (forhøyet SR)

På generell basis omtaler de heller ikke metoden - av hensyn til en eventuell smitteeffekt, opplyser Sørheim. Assisterande generalsekretær Reidun Kjelling Nybø i Norsk Redaktørforening. Foto: Ole Alexander Saue «Vær varsom ved omtale av selvmord Rita Småvik ved ressurssenter for selvmordsforebygging tror NRKs dekning kan få smitteeffekt: Skremt av selvmordssak. - Det er veldig bra at NRK belyser temaer som selvmord og selvskading, men systemkritikken er slående fraværende i dekningen Center for Selvmordsforsknin

Media fortsatt varsom ved omtale av selvmord - NAPHA

Ifølge professor Lars Mehlum, Norges fremste ekspert på selvmord, skjer 5-7 prosent av alle selvmord blant unge mennesker som følge av smitteeffekt. - Sperrene mot selvmord kan bli svekket. Tanken om at dette kan jeg ikke gjøre mot familien min kan bli svekket i et samfunn der det er en større aksept for løsningen, sier Mehlum til TV 2 Ønsker mer åpenhet om selvmord: - Ingen skam å ha slike tanker. PSYKISK HELSE: I julen har Kirkens SOS opplevd større pågang enn normalt av mennesker som ønsker å prate om sine utfordringer. Nå ønsker de å endre myten om at åpenhet rundt selvmord skaper økt smitteeffekt Landsforeningen for etterlatte etter selvmord (LEVE) mener omfanget av mediedekningen er problematisk og frykter at det kan føre til en smitteeffekt, spesielt på grunn av all hyllesten i mediene. Ari Behn Selvmord. Gjør redaktør-comeback etter 17 år - overtar Amedias største avi Selvmord har vært tabubelagt og forbundet med skam. Og er det dessverre fortsatt. De siste 30-40 årene har regelen vært at det ikke skal omtales, delvis av frykt for smitteeffekt. I stedet har mediene brukt kreative omskrivninger når det har vært aktuelt. Det har vært en holdningsendring, og det er bra

Han får støtte av generalsekretær Terese Grøm i Landsforeningen for etterlatte etter selvmord (LEVE), som frykter at dekningen kan skape en smitteeffekt. Leder i Norsk Redaktørforening, Hanna Relling Berg, er ikke enig Tilbudet strekker seg fra fem til ti timer, avhengig av hvilket innhold som ønskes. SMIK gir tilbud om undervisning i utbredelse/omfang, risikogrupper, risikofaktorer, beskyttelsesfaktorer, faresignal/vurdering av risiko, myter rundt selvmord, smitteeffekt, selvmordsprosessen, intervenering, postvensjon og kommunens hjelpeapparat

Kongo, Kongo-saken | - Pressen har en firkantet praksis

Selvmord er ikke bare en oppgave for helsevesenet. I et lite samfunn som Tana kommune har alle en plikt til å engasjere seg Når noen snakker om å ta sitt liv må det tas på alvor, både av befolkningen og helsetjenesten. Et selvmord i et lokalsamfunn kan utløse nye selvmord. Smitteeffekt ve Filmen framstiller selvmord som eneste farbare utvei for kvinnen. Den kan ikke sies å forherlige selvmord, men har romantiserende elementer, slik Kringkastingsrådet også påpekte . Filmen går uvanlig langt i å presentere åstedet for selvmordet, og hele gjengivelsen av hovedpersonens begrunnelse for selvmordet og avskjed med verden går langt utover et enkelt avskjedsbrev Antallet selvmord har økt i takt med økningen i befolkningen. Men i aldersgruppen 15-25 år er selvmord den nest vanligste dødsårsaken. To av tre av de som tar sitt eget liv, er menn. Og vi kan se at sensasjonspreget rapportering i media kan gi en smitteeffekt Selvmord kan ha en smitte-effekt. Hun sier videre at: Uheldig fremstilling av selvmord i media har medvirket til at flere ungdommer har tatt sitt liv. Etter en tysk TV-serie var vist kunne det påvises økt forekomst av selvmord. Hver episode startet med en ung mann som hev seg ut i skinnegangen foran toget Begrunnelsen er kanskje grei. Vi skal være forsiktig med å romantisere selvmordet, så vi ikke skaper noen smitteeffekt. Men samtidig er underkommunikasjonen vi i dag bedriver også tankevekkende. Visste du at det på verdensbasis dør flere mennesker av selvmord enn av krig, drap og naturkatastrofer, til sammen

Ayat Majbel Saeid: «Romantiserer et problem»samfunn | steiganAri Behns nærmeste familie arrangerte urnenedsettelse i dag

Ukritisk omtale av selvmord ser for eksempel ut til å ha en smitteeffekt, og dermed øke selvmordsfaren (3). Medieomtale rundt selvmord til berømte personer er også assosiert med flere tilfeller av selvmord og selvmordsforsøk (4). Av den grunn er media (med rette!) forsiktig med å beskrive spesifikke detaljer ved selvmord Selvmord er tabu i Norge, men slik er det ikke overalt. F.eks. i estland skriver man i avisen rett ut hva som har skjedd, f.eks. om kjendiser tar overdose eller selvmord. Her i landet mener man jo at slikt har smitteeffekt, og dessuten er det jo en dødssynd innenfor katolisismen, og skamfullt generelt innenfor kristendommen Familien valgte å være åpen rundt Ari Behns dødsårsak. Medieomtalen har vært omfattende. Det har blitt advart mot forherligelse og mot smitteeffekt. Det må vi i pressen alltid ha med oss i slike saker. Måten vi omtaler selvmord har endret seg i løpet av de årene jeg har jobbet i bransjen Selvmord vil uansett være et viktig tema i mediene og i samfunnsdebatten. Det handler om de største spørsmålene - om å ville døden eller å velge livet. Det handler om mennesker i dyp krise. For mediedekning av selvmord kan ha en smitteeffekt. Men det kan også virke forebyggende. Verdens helseorganisasjon har utgitt en guide som har et godt navn for hva som burde være medias oppgave - «Preventing suicide». Forhindre selvmord. Ikke romantisere. Ikke utbrodere

 • Breve resumen de la historia de la virgen de fatima para niños.
 • Dürer apokalypse interpretation.
 • Wildwechsel redaktion.
 • Hochschule fulda nc werte.
 • Bilka vejle åbningstider.
 • Ferienwohnung scharbeutz strandallee.
 • Enterprise value wikipedia.
 • Frisuren kinnlang gestuft mit pony.
 • Target center.
 • Blomberghaus aufstieg.
 • American vs british words.
 • Poio as.
 • Heide park opening hours 2017.
 • Miguel de cervantes saavedra.
 • Kochkurs thailändisch stuttgart.
 • Skien bibliotek mappa mi.
 • Hvordan hinte til at jeg liker han.
 • Webcam tennenbronn freibad.
 • De tre hjernehinnene.
 • Julegave til kokken.
 • Haus mieten wunstorf.
 • Aktuelle störung unitymedia nrw.
 • Rutenett kolsåsbanen.
 • Mark forster bauch und kopf live edition.
 • Muskeln mensch anzahl.
 • Evangelische gemeinden münchen.
 • Husbyåsen utbyggingsselskap.
 • Ute freudenberg jugendliebe.
 • Briller med forstørrelsesglass.
 • Observasjoner ved lungeødem.
 • Lengste elv i finnmark.
 • Alternative julegaver kirkens nødhjelp.
 • Biltema vinterbro.
 • Isbad etter trening.
 • Trebitt fargekart.
 • Hår i ansiktet hos kvinner.
 • Fredsbevarende operasjoner fn 2017.
 • B176 sperrung.
 • Stadler newsletter gutschein.
 • Iskake med bixit kjeks.
 • Gaumenspalte baby bilder.