Home

Kønsfordeling i danmark

Alle personer med lovlig bopæl i Danmark på optællingsdatoen indgår i statistikken. Dette er uanset om man har boet her i mange år eller lige er flyttet hertil Ligestilling i Danmark Hvordan står det til med ligestillingen mellem mænd og kvinder i Danmark? Herunder finder du en række udvalgte nøgleindikatorer, som viser nogle af de forskelle og ligheder, der er mellem mænd og kvinders livssituation. F.eks. kan du se, hvordan. I tabel 1 ses kønsfordelingen i Danmark som helhed (0-125 år) og kønsfordelingen blandt de 15-69-årige, mens tabel 2 viser fordelingen pr. aldersgruppe. Tabel 2. Kønsfordeling pr. aldersgruppe, 2011-2014 Aldersgruppe Mænd Kvinder Total Andel mænd Andel kvinder 15-19 år 181.089 171.815 352.904 51% 49 Ligestilling går ud på, at mænd og kvinder skal have lige rettigheder, muligheder og pligter i samfundet. Kvinders kamp for ligestilling har varet i mange årtier, og kampen fortsætter i dag til trods for, at Danmark er nået langt på området

Maritimt gymnasium melder om rekordoptag - Søfart

Since 1980, the number of Danes has remained constant at around 5 million in Denmark and nearly all the population growth from 5.1 up to the 2018 total of 5.8 million was due to immigration.. According to 2017 figures from Statistics Denmark, 86.9% of Denmark's population of over 5,760,694 was of Danish descent, defined as having at least one parent who was born in Denmark and has Danish. FOLK1A: Folketal den 1. i kvartalet efter område, køn, alder og civilstand Enhed : anta Den skæve kønsfordeling Demografi: Mænd udgør generelt et lille flertal i forhold til kvinder. Men i nogle områder af verden er der flest kvinder - eksempelvis i de tidligere sovjetrepublikker

Folketal - Danmarks Statisti

Ligestilling i Danmark - Danmarks Statisti

Det er lidt et paradoks, at det rykker sig så langsomt, men vi kan konstatere, at der er en træghed, og at Danmark har et af de mest kønsopdelte arbejdsmarkeder i Norden, selvom der er masser af valgmuligheder for den enkelte, siger Stine Thidemann Faber. - Selv inden for fag, hvor der er en ligelig kønsfordeling,. Markant færre ind- og udvandringer i 2. kvt. 11. august 2020 . Ind- og udvandringerne til og fra Danmark blev påvirket markant i andet kvartal 2020, hvilket givet er et udtryk for den nedlukning som både Danmark og resten af verden oplevede i netop 2. kvt. 2020 som følge af COVID-19 Det danske parlament kaldes Folketinget. Det består af 179 folketingsmedlemmer. De 175 vælges i Danmark, 2 vælges i Grønland og 2 vælges på Færøerne. Folketingsvalg Ved et folketingsvalg vælger den danske befolkning, hvem der skal være medlemmer af Folketinget. Der skal være folketingsvalg mindst hvert 4. år Mænd bliver diskrimineret, når vi går efter en kønsfordeling på fifty-fifty Den juridiske holdbarhed af lovgivningen om kønsfordeling i statslige bestyrelser er aldrig blevet afprøvet. I en ny bog peger Hans Bonde og Torben Skov på, at kvinder favoriseres i lederstillinger på grund af kønskvoter, og fordi det er godt for organisationens image at sende kvinder til tops

Som et hankøn, der ved de to sidste valg har stemt personligt på en kvinde, hvis yndlingband igennem mange år har en sort, lesbisk, skaldet kvinde som frontfigur, har to kvinder som projektleder og HR chef (og godt tilfreds med det) kan jeg garantere for, at der bliver brugt al for meget tid på de forbandede kvoter Verdensbanken slår fast, at Danmark er i front. Men vi halter, når det drejer sig om kønsfordeling i ledelse, siger forsker Danmarks demografi sammenfatter viden om den danske befolknings størrelse og udvikling. Befolkningens størrelse var 5.822.763 mennesker den 1. januar 2020. Bortset fra en kort periode i 1980'erne har befolkningen været næsten konstant stigende de sidste par hundrede år. I de sidste 30 år er befolkningen vokset med 13 %. Det skyldes dels, at landet har et fødselsoverskud (dvs. antallet. Erhvervsstyrelsen er en ambitiøs og moderne myndighed under Erhvervsministeriet. Vi er omkring 650 medarbejdere - i København, Nykøbing Falster og Silkeborg - som arbejder for at skabe de bedste rammer for virksomhedernes vækst og udvikling i hele Danmark. Læs mere om vores arbejde he Danmark en af de nationer, som arbejder mest på verdensbasis. De samlede direkte og indirekte samfundsmæssige omkostninger ved mentale helbredsproblemer i Danmark årligt udgør 55 mia. kr. Fakta om stress blandt børn og unge. Op mod hvert femte barn i en børnehave eller skoleklasse er belastet af stress

Video:

Ligestilling og køn - Kristeligt Dagbla

 1. Den historiske udvikling i Danmark og resten af verden. Der blev indført undervisningspligt i Danmark i år 1814, og i dag betragtes analfabetisme som udryddet. Alligevel er der naturligvis personer, der har svært ved at læse eller skrive, selv om de modtager undervisning. I fagsproget taler man om funktionelle analfabeter
 2. Kønsfordeling - totale antal med diabetes 1: Kvinder udgør 44 %; Mænd udgør 56 %; Nydiagnosticerede. Af RUKS fremgår det, at der i 2018 blev diagnosticeret omkring 15.525 nye diabetestilfælde i Danmark (incidens) 2. Uopdaget diabete
 3. Danske Rederier varetager erhvervets interesser som brancheorganisation og fungerer som arbejdsgiverorganisation for medlemmerne. Danske Rederier spiller i dag en aktiv rolle i forhold til myndigheder og beslutningstagere både i Danmark og internationalt. Organisationen er med i alle relevante sammenhænge og har også eget kontor i Bruxelles
 4. Kom og Dans Danmark afholder Ekstra ordinær generelforsamling søndag den 13. september 2020, Nørgaard Højskole Vestre Ringvej 9, 8850 Bjerringbro kl. 9.30 - 15.00 Vi glæder os til at byde velkommen til Bestyrelser, instruktører, spillere og ildsjæle Foreninger, som..
 5. ister Lea Wermelin nu har meddelt, at regeringen vil indføre arealkrav for jagt på kronhjorte for at sikre en mere bæredygtig jagt med en balanceret alders- og kønsfordeling i bestanden af kronvildt i Danmark
 6. - Danmark har sovet en tornerosesøvn. SF har i år fået valgt den største andel af kvindelige politikere ind. 11 af partiets 14 mandater går til en kvinde

Danmark er tung i optrækket. Det viser sig nemlig, at Danmark er temmelig træg og tung i optrækket, når det kommer til niveauet af ligestilling. På trods af at vi siden 2013 har haft måltalslovgivning vedr. kønsfordeling i ledelsen i de største offentlige og private virksomheder,. Både VIVE og Ankestyrelsen indsamler og udgiver tal om mennesker, der er ramt af hjemløshed. Hjemløshedstællingerne. Siden 2007 har VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd - hvert andet år foretaget en national kortlægning af borgere i hjemløshed i Danmark for at kunne iagttage udviklingen på området Og endelig står vi alle med et stort fælles ansvar for at kommunikere til omverdenen, at Danmark gennem hurtig og resolut handling har fået situationen under kontrol. En af vores absolut største styrker som eksportnation er nemlig vores ekstraordinært høje kvalitet, produktsikkerhed og kontrol, og den værner vi nu om med den målrettede og hurtige inddæmning af smitten kilde i Danmark mht. oplysninger om druknedødsfald. Derudover suppleres med andre kilder, herunder presseklip om drukneulykker indsamlet af TrygFon- Tabel 3: Kønsfordeling for druknedødsfald 2001-2017, opdelt på dødsmåde.. 29 . Tabel 4: Druknedødsfald 2001-2017,.

Gli investitori otterranno un ritorno sugli investimenti del 600% da questi titoli. Non perdere questa opportunità unica nella vita Som et led i CBS' indsats for at fremme kønsdiversitet på alle niveauer i organisationen offentliggøres årligt en statistik over kønsfordelingen blandt studerende, forskere og administrative medarbejdere. En særligt fokus er rettet mod kønsubalancen i toppen af forskerhierarkiet og i ledend Selvom kønsfordeling overordnet er mere lige, Teknisk Videnskab Foto: Henning Bagger / Scanpix Danmark. Flere uddannelser i teknisk videnskab har kun optaget mandlige studerende

Demographics of Denmark - Wikipedi

Hver femte dansker er single i Danmark. Det tyder altså på, at Danmark er spækket med datingmuligheder! København er byen med flest enlige i Danmark. Med 240.000 enlige i hovedstadsområdet, er der altså rig mulighed for, at du kan møde en, som passer lige til dig Tabel over døde med corona-smitte i kroppen fordelt på køn og alder samt oversigt over antallet af patienter med komorbiditet - altså døde, der indenfor de seneste fem år har været indlagt med f.eks. diabetes, cancer, kronisk lungesygdom, hjerte-kar sygdomme og hæmatologiske sygdom 10003 Flytninger internt i Danmark; FLY Samtlige flytninger efter køn og alder (1980-2019) FLYDAG Flytninger efter flyttedag og flyttemåned (2007-2019) FLY66 Flytninger mellem kommuner efter køn, alder og til-/fraflytningskommune (2006-2019) FLY6 Flytninger mellem kommuner efter køn, alder og til-/fraflytningskommune (AFSLUTTET) (1980-2005

Skellet mellem dem, der har mest, og dem, der må nøjes, bliver stadig større i Danmark. Se her, hvilken klasse du tilhører. Den gyldne procent De virkelig rige i Danmark udgør 25.100 personer, der alle årligt tjener over en mio. kr. efter skat (2009-tal, red.) Her var der nemlig i Danmark 7% kvinder i 2015, 4% kvinder i 2016, 7% i 2017 og 4% igen i 2018. Sammenholder vi de tal med resten af verden, er der over dobbelt så mange kvinder. Her er der nemlig 10% kvinder blandt de rigeste på verdensplan, mens tallet kun er 4% for kvinder på den danske top 100 Aktuelle tal 1,9% af mænd og 1,1% af kvinder angav i 2018, at de havde været udsat for vold. Det svarer til omkring 65.000 ofre. 51% af ofrene angav, at de havde synlige skader efter episode Dette er en liste med Verdens landes befolkningsstørrelser.De medtagne lande er dels de anerkendte uafhængige stater og territorier ifølge standarden ISO 3166-1 og dels en række øvrige lande, der dog ikke er rangerede på listen. De territoriale tilhørsforhold følger FN's Department of Economic and Social Affairs, hvor f.eks. Kosovos befolkning stadig medregnes i Serbiens Der er i dag en kønsfordeling med 943 kvinder, hver gang der er 1000 mænd. Det har fået demograferne til at fastslå, at der mangler over 63 millioner kvinder. Kønsselektion ved abort er strengt forbudt. Men det forekommer meget hyppigt, hedder det i rapporten

Danmark er Skandinaviens sorte får, når det gælder kvinder i bestyrelser . Færre kvinder bestrider bestyrelsesposter i Danmark end i både Sverige og Norge. Til gengæld er Skandinavien samlet set foran på globalt plan, når det handler om en lige kønsfordeling i virksomheders og organisationers bestyrelser Lars Larsens imperium trods lovkrav om kønsfordeling: Kun stifterens datter sidder med til tops. Flere af Lars Larsen Groups virksomheder har siden 2013 været omfattet af et lovkrav, der har til formål at få flere kvinder ind i virksomheders øverste lag

Det Danske Filminstitut har undersøgt kønsfordelingen i dansk film bag kameraet, i filmen, på filmuddannelserne, i bestyrelsesstolene og i biografsæderne. Se resultatet og hør om den kommende proces i indsatsen, når DFI inviterer til åbent branchemøde onsdag den 1. juni Coronasmitte i Folketinget skønnes inddæmmet Efter en række konstaterede smittetilfælde blandt folketingsmedlemmer henover sidste weekend, så har Folketinget i perioden onsdag 4. november til og med fredag 6. november haft besøg af en overlæge fra Styrelsen for Patientsikkerhed, som dels har arbejdet med at identificere smitteudbruddet i Folketinget og dels har rådgivet og svaret på. Hvordan er fordelingen af mænd og kvinder i de centrale funktioner på et filmhold og blandt de medvirkende? Det skal producenter nu opgøre i 'Selvangivelse om kønsfordeling', som fra 1. marts bliver obligatorisk for produktionsstøtter til fiktion, dokumentar, spil og på New Danish Screen Danmark har en langt mere skæv kønsfordeling i lederstillinger, end andre EU-lande har. Kun to EU-lande har relativt færre kvinder i lederjob end Danmark. Foto: François Lenoir/R 6. marts 2020, kl. 12:09. Fra Ritzau SF-formand kritiserer kønsfordeling i den nye S-regering. Andelen af kvindelige ministre er lavere end under de seneste tre regeringer, og det får regeringens støtteparti SF til at kritisere Mette Frederiksens valg af ministre

Uge 14 - 2014

Statistik om fx medarbejdere og ledere, kønsfordeling, sygefravær, frihed mm. De seneste nøgletal om politiets personale, herunder statistik over antal medarbejdere og ledere, kønsfordeling, sygefravær samt frihed (fx afspadsering og fridage) Kønsfordeling - klienter hos Center for Ludomani (2018) Mænd udgør størstedelen af klienterne (89 pct.), kvinder udgør 11 pct. Uddannelse og erhvervsmæssig situation - klienter hos Center for Ludomani (2018) Tal på spilleafhængighed blandt unge i Danmark Stress i tal - Statistikker - Denne side indeholder tal fra diverse statistikker og undersøgelser vedr. stress. - Udviklingen i stress - Hvor stressede vi er - Stress efter alder og køn - Stress efter skole og erhvervsuddannelse - Stress efter socialøkonomisk gruppe - Stress efter samlivsstatus - Stress efter region i Danmark - Stress og sygefravær - Arbejdsrelateret stress og konsekvense

rende kønsfordeling for ledere indenfor faggruppen. Tabel 1: Kønsfordeling på udvalgte faggrupper - basis- og ledende personale Overenskomstområde Antal pers o-ner Personer Kvinder Personer Mænd Andel % Kvinder Andel % Mænd Region Midtjylland i alt 80,2 %31.033 24.874 6.159 19,8 Blandt alle de positive covid-19-tilfælde er der en ligelig kønsfordeling mellem mænd og kvinder i Danmark, men foreløbig er langt flere mænd døde Golfklubber & spillere pr. 30. september 2020. Se de enkelte klubbers medlemstal - både årets tal og de historiske tal. Dansk Golf Union har 186 medlemsklubber. Et fald på 1,6 % (3 klubber) i forhold til 201 Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling . 1. Hvad er en arbejdsfordeling? En arbejdsfordeling er en ordning, som en virksomhed kan anvende for a

Kortlægningen tegner et billede af omfanget og udviklingen i hjemløsheden og belyser også den demografiske og sociale profil blandt de hjemløse borgere. Kortlægningen viser, at hjemløsheden i Danmark stadig er stigende. I 2017 er antallet af hjemløse borgere opgjort til 6.635, hvilket er en stigning på 8 procent i forhold til 2015 IKEA Danmark arbejder for at skabe en mangfoldig arbejdsplads med muligheder for alle. Vi tilstræber en ligelig kønsfordeling blandt vores mange medarbejdere, ledere og bestyrelse. Når vi rekrutterer til en ledig stilling, har vi derfor fokus på det underrepræsenterede køn, men vi kigger naturligvis også på det enkelte menneskes værdier, faglige kvalifikationer og kendskab til branchen Kønsfordeling i danske film 2017. KØN. 30 % af instruktørerne af spillefilm, der fik produktionsstøtte sidste år, var kvinder, viser ny opgørelse af kønsfordelingen i dansk film. 30. august 2018 Anders Budtz-Jørgense Lægeprognose 2018-2040 Side 8/123 1. Introduktion I fremtidens danske sundhedsvæsen er kvaliteten af sundhedsydelserne blandt andet af-hængig af, at der generelt findes tilstrækkeligt antal læger, at disse bliver fordelt inden fo

TDC-boss er overrasket over skæv kønsfordeling på danske direktionsgange. TDC's øverste chef, Allison Kirkby, undrer sig over, at der ikke er flere kvinder i topjob i Danmark, skriver Børsen Danske Rederier tager næste skridt mod mere lige kønsfordeling Nu præsenterer Danske Rederier en ny handleplan for flere kvinder i shipping. Handleplanen er en helt konkret guide til rederier, som ønsker at øge andelen af kvinder på arbejdspladsen Tal og statistik om studerende og uddannelse på Københavns Universitet - optag, genemførsel, STÅ-produktion og internationalisering I Danmark er der i det politiske spektrum bred enighed om, at kvindekvoter ikke er vejen frem. Her blev der i stedet i 2012 indført regler om, at de største danske virksomheder skal opstille måltal og en politik for sammensætningen af køn i ledelser og bestyrelser og årligt redegøre for den i årsrapporten

Kryoablation af små lokaliserede nyretumorer

Folketal den 1. i kvartalet efter område, køn, alder og ..

FODBOLD I DANMARK - KULTURER, STATUS OG UDVIKLING Hovedforfatter Kasper Lund Kirkegaard herunder evnen til at rekruttere frivillige samt kønsfordeling blandt de frivillige. Rapporten sammenfatter således en række eksisterende kilder, som indeholder data på fodboldkulturen Danmark har en langt mere skæv kønsfordeling i lederstillinger, end andre EU-lande har. Kun to EU-lande har relativt færre kvinder i lederjob end Danmark. François Lenoir/R Vis mere. På EU-plan har kun Cypern og Luxembourg en lavere andel. Fotografierne viser steder, hvor udvalgte hadforbrydelser har fundet sted fra otte politikredse i Danmark 2011-2015. Fotografier og journaltekster har ingen sammenhæng med de ni interviews. På siden her kan du høre lydbidder fra udvalgte interviews oplæst af Mazen Ismail fra publikationen 'Hadforbrydelser i Danmark - ni personlige beretninger' 8 Digital Dannelse i Børnehøjde Del 2 Digitale medier i børnehaven Digital Dannelse i Børnehøjde Del 2 Digitale medier i børnehaven 9 Digitale medier er en almindelig del af mange børnehavebørns liv. Rapporten Digital Dannelse i Børnehøjde: Del 1. Børnehavebørns hverdag med digitale medier (2018) viste imidlertid, at der er markante forskelle på, hvordan børnene bruger digitale. - Danmark er ifølge konventionerne forpligtet til løbende at rapportere til komitéerne, som mødes med repræsentanter for den danske regering og efterfølgende giver en række anbefalinger til, Skæv kønsfordeling på erhvervsuddannelserne skaber frafald og mistrivsel blandt elever

Hvad sker der, hvis man ikke indsender sin erklæring? Kvalitetskorps. Tilbag Flere mænd end kvinder søger og modtager støtte fra Det Danske Filminstitut, og mændene får generelt højere støttebeløb. Billedet er dog omvendt, når det gælder dokumentarfilm og projekter med kvindelige producere. Se mere om støttetildelinger og andre perspektiver på kønsfordeling i den danske filmbranche i Det Danske Filminstituts nye undersøgelse

Den skæve kønsfordeling - Internationa

 1. Tabel 2.1 Kønsfordeling i procent Hele befolkningen Født i Grønland Født på Færøerne Født på Island Mænd 49,1 40,0 39,0 47,5 Kvinder 50,9 60,0 61,0 52,5 Kilde: Registerdata baseret på stikprøver på 33 pct. af befolkningen. Uddannelsesniveauet blandt grønlændere i Danmark er forholdsvis højt sammenlignet me
 2. Kasper Tidemann, der står bag mikrobryggeriet Alefarm Brewing, har en lige kønsfordeling i sin bestyrelse. Han er blevet mødt med skepsis, fordi de kvindelige medlemmer ikke har bestyrelseserfaring. Men han er ligeglad. For han mener, at han har en særlig forpligtigelse til at fremme ligestillingen, og at alle skal starte et sted
 3. isters kampagne for at tiltrække mandlige pædagoger til småbørnsområdet ser ikke ud til at have nogen effekt. Der er brug for kulturændring og ikke kampagne, mener fagfolk
 4. Brilliant Danmark er aktiv indenfor Engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler (464700)

Mænd og kvinder på de danske universiteter - Danmarks

Der er en mere skæv kønsfordeling blandt bogkøberne i Norge end i Danmark. De norske bogklubber har også en større markedsandel. En ny undersøgelse belyser forskelle og ligheder mellem broderfolkeneAf Olaf Winsløw,direktør i BoghandlerforeningenDen norske Bokhandlerforening er begyndt at foretage markedsundersøgelser, der svarer til dem, vi får lavet.. Erhverv og kønsfordeling for biograferede. I anledning af månedens tema, flere kvinder på wiki, har jeg lavet en oversigt over erhverv og køn for personer med en biografi på dansk Wikipedia. Den lavet ud fra registeringen i Wikidata af beskæftigelse (P106) og køn (P21)

Regionsrådsvalg er valg til de danske regioner, der i Danmark falder hvert 4. år, og bliver afholdt sammen med kommunalvalgene.. Man kan ikke udskrive valg til regionerne i utide, og falder derfor altid den 3. tirsdag i november, hvert 4. år SCANLEASING DANMARK A/S er aktiv indenfor Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer (771100). Selskabets formål er at drive leasingvirksomhed, og efter bestyrelsens skøn dermed beslægtet virksomhed Idéen om denne visionære vil straks påvirke dit liv! Prøv det nu

Danmarks Statisti

Denne kønsfordeling findes desværre ikke ret mange steder i Danmark, hvilket har en skadelig effekt på vores råvildtbestand. Med det store antal bukke, der bliver skudt i forhold til afskudte hundyr, vil jeg påstå, at der i mange råvildtbestande i Danmark er en helt skæv kønsfordeling I Danmark har vi et meget konservativt syn på bias - ubevist diskrimination - som fænomen. Vi vil faktisk ikke rigtig acceptere, at der er den form for slagside i vores dømmekraft, siger Christina Lundsgaard og peger blandt andet på en analyse fra Boston Consulting Group sidste år, der viste, at kun 3 pct. af danske mænd mener, at kønsbias resulterer i forskelsbehandling i danske. Uddannelsesminister vil rette op på kønsfordeling 43 procent af de videregående uddannelser har en stor overvægt af det ene køn. Automatisk oplæsning P å næsten halvdelen af alle de videregående uddannelser i Danmark er der en skæv fordeling mellem mænd og kvinder.. Kønsfordeling i Danmark af 20-29-årige. Tallene er fra tredje kvartal 2018. Kilde: Danmarks Statistik. Uddannelse og savn - Tallene kan jo godt tyde på en forstærkende effekt af det, vi før.

Kønsfordeling i ledelsen i de største virksomheder

 1. oriteten, er der 74 procent øget frafald blandt kvinderne set i forhold til deres mandlige studiekammerater
 2. Skæv kønsfordeling på studiesteder. Kvinder er i klart overtal på uddannelser inden for omsorg og pleje. Mænd indtager derimod størstedelen af pladserne på tekniske og naturvidenskabelige studier. I forbindelse med studiestart 2019 bragte KVINFO en artikelserie om den skæve kønsfordeling på mange videregående uddannelser i Danmark
 3. r/Denmark: The official subreddit of Denmark. Press J to jump to the feed. Press question mark to learn the rest of the keyboard shortcut
 4. 4.4 Kønsfordeling at Det Blå Danmark med en gennemsnitlig vækst i produktiviteten på 4,5 pct. siden 1995 ligger pænt over den samlede vækst i produktiviteten for økonomien som helhed. • Målt på omsætning udgør Det Blå Danmark 12 pct. af den samlede omsætning i dansk
 5. Skæv kønsfordeling på erhvervsuddannelserne skaber frafald og mistrivsel blandt elever. Danmark har en lang tradition for at arbejde med menneske-rettigheder. Læs her om menneskerettigheder i lov-givningen og de instanser, der arbejder med menneske-rettigheder i Danmark..
 6. Tabel 2. Kønsfordeling af eliten, 2004 Mænd Kvinder Procent Ung elite 80,9 19,1 Erhvervsfaglig elite 86,3 13,7 Uddannelseselite 74,7 25,3 Samlet elite 79,4 20,6 1.000 personer Samlet elite 229,3 59,5 Kilde: AErådet på baggrund af lovmodellen. I den unge elite er der også få kvinder, og i denne gruppe udgør kvindern
 7. Den voksne arbejdsstyrke i Danmark. 6. Videreuddannelse og beskæftigelse Hvor mange elever tager en videregående uddannelse, efter de har afsluttet en erhvervsrettet ungdomsuddannelse, hvad er beskæftigelsessituationen for personer med en erhvervskompetencegivende uddannelse

Ligestilling: Se hvordan det går i din branche Indland D

Ny rapport om kønsfordeling i ledelsen. Erhvervsstyrelsen har netop offentliggjort sin årlige undersøgelsesrapport, der viser, hvordan virksomhederne efterlever kravene om fastsættelse af måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen. Vi tilbyder her et overblik over rapportens konklusioner Færre kvinder bestrider bestyrelsesposter i Danmark end i både Sverige og Norge. Til gengæld er Skandinavien samlet set foran på globalt plan, når det handler om en lige kønsfordeling i virksomheders og organisationers bestyrelser Det skal producenter nu opgøre i 'Selvangivelse om kønsfordeling', som fra 1. marts bliver obligatorisk for produktionsstøtter til fiktion, dokumentar, spil og på New Danish Screen. Filminstituttet indfører nu i samarbejde med Producentforeningen en selvangivelse, hvor producenter skal indgive oplysninger om kønsfordeling på deres film- og spilprojekter, både på holdet og blandt de. Tal om elever i grundskolen 2019/2020 Noter: I figuren inkluderer kategorien 'Frie grundskoler' også frie og private internationale skoler og kategorien 'Efterskoler' inkluderer også efterskoler med samlet særligt tilbud. Kilde: Beregnet af Styrelsen for It og Læring på baggrund af Danmarks Statistiks registre.. I skoleåret 2019/2020 var der samlet knap 660.000 elever i.

KU offentliggør hvert år statistik på hvor mange der søger optagelse på bacheloruddannelserne. Optagelsesstatistikken rummer tal for bl.a. kvote 2, antal optagne og kvotienter Erhvervsorganisationer vil have flere kvinder til tops i erhvervslivet. Men de har selv en dårligere kønsfordeling end virksomhederne: »Det klinger hult« Dansk Erhverv og Dansk Industri har færre kvinder i deres bestyrelser end danske virksomheder. »Ikke godt nok,« lyder det fra professor, som mener, at de bør være foregangsinstitutioner 1 17. februar 215 Kønsfordeling i de største danske virksomheder Erhvervsstyrelsen har foretaget en ny undersøgelse af kønsfordelingen blandt de største danske virksomheder i januar 215. Det er valgt at tage udgangspunkt i de virksomheder, der udgjorde stikprøven i forbindelse med rapporten om køn, der blev udarbejdet af COWI på vegne af styrelsen, og som blev offentliggjort primo. DR's Undersøgende Databaseredaktion har undersøgt ledelsen i samtlige virksomheder i Danmark. så vil vi også se en mere ligelig kønsfordeling i antallet af mænd og kvinder der vælger at starte virksomhed. Vil ændre barselsregler - Som politikere skal vi ikke nødvendigvis blande os i, hvad den bedste kønsfordeling er Tal og fakta 2020. Den 28. juli 2020 har 69.526 ansøgere fået tilbud om en plads på en videregående uddannelse. Det er 6 pct. højere end sidste år

Befolkning og befolkningsfremskrivning - Danmarks Statisti

 1. Kønsfordeling Ring 1: Håndboldkulturen i Danmark - alle organiseringsformer Tabellen viser, at der siden 1964, inden for en rimelig statistisk usikkerhed, historisk set har været en konstant andel af befolkningen, der har dyrket håndbold i organiseret form
 2. Tabel 2: Kønsfordeling i procent for druknedøde i Danmark i perioden 2001-2008, opdelt på dødsmåde 25 Tabel 3: Druknedøde i perioden 2001-2008. Opdelt efter dødsmåde og alder
 3. Da vi har en kønsfordeling på de fleste af vores arrangementer som hedder 2 mand pr. kvinde er det vigtigt med forhåndstilmelding. Husk derfor altid at ringe afbud hvis du eller I bliver forhindret i at komme den pågældende aften, så vi kan opretholde vores fordeling og derved sørge for, at vores gæster får en god aften
 4. Her finder du tal på, hvor mange der stammer, kønsfordeling, hvornår stammen begynder - og andre væsentlige oplysninger i kort form. Stammen begynder oftest i 2-5 års alderen. Den seneste forskning viser, at op mod 8 % af alle børn begynder at stamme, men de fleste holder op med at stamme af sig selv, inden de når puberteten
 5. Danmark har en langt mere skæv kønsfordeling i lederstillinger, end andre EU-lande har. Kun to EU-lande har relativt færre kvinder i lederjob end Danmark
 6. Læs om reglerne for virksomhedsformer som personligt ejede virksomheder, kapitalselskaber, interessentskaber og kommanditselskaber, erhvervsdrivende fonde, foreninger mv
 7. Kommunalvalget i Danmark afholdes hvert fjerde år om medlemmer af Danmarks kommunalbestyrelser.Kommunalbestyrelser benævnes også i nogle kommuner byråd, og Københavns kommune vælger medlemmer af Borgerrepræsentationen.Afstemningen ved valgene er frie og hemmelige. Kommunalvalg falder altid samtidig med valg til regionsrådene, og de afholdes fast hvert fjerde år den tredje tirsdag i.

Tal og fakta om Folketinget / Folketinge

Antal valgte tal til tabellen: (Vælg max. 10000) 2-11-2020 Danmarks Statistik, © www.statistikbanken.dk/BEF4: Henter data vent et øjebli I kønsfordeling ligner grupperne hinanden, og lidt mere end halvdelen af medlemmerne er kvinder. Man kunne måske have forventet, at gruppen 'karismatisk-spirituel' ville trække lidt flere kvinder, da det inden for det brede felt af alternativ spiritualitet ofte er kvinderne, der præger billedet Keilberg & Christiansen giver dig de seneste og mest relevante nyheder om Sociale Medier, Tech, Web og Gadgets. #KLBCHR på Twitter - Mads Keilberg Johansen & Mikkel Kyung Christianse

Det betyder, at afføringen kommer ud af stomien og opsamles i en pose på maven. Når et menneske får en stomi, er det på grund af en tarmsygdom (eller en urinvejs-sygdom). Nogle gange er stomien midlertidig, og åbningen bliver senere lukket igen. Det vurderes, at der er mellem 10-12.000 mennesker, som har stomi i Danmark havlitter i Danmark 29 2.4 Alders- og kønsfordeling af fløjlsand og havlit, overvintrende i Danmark 31 3. Diskussion og konklusion 43 3.1 Bestandsændringer eller ændringer i fordelinger 43 3.2 Vurdering af antal og fordeling i relation til bestandene på flyway-niveau 43 3.3. GII- Gender Inequality Index. En målemetode der måler på skævfordelingen mellem kvinder og mænd inden for områderne reproduktiv sunhed, medbestemmelse og arbejdsmarkedsdeltagelse Note: Nærværende diagram stammer fra anden kilde (Index Danmark/Gallup), hvorfor der ikke er data tilgængeligt for nøjagtigt de samme sociale medier, som indgår i de øvrige diagrammer. Kilde: Kantar Gallup - Index Danmark/Gallup 1H 2018. Data bearbejdet af Slots- og Kulturstyrelsen

Mænd bliver diskrimineret, når vi går efter en

Der er nu sat navn på de 20 nye ministre, der skal lede Danmark de kommende år. Ikke overraskende hedder den nye statsminister Mette Frederiksen, mens Nicolai Wammen får finansministerposten. En af overraskelserne er Jeppe Kofod, der bliver hentet hjem fra Europa-Parlamentet for at blive ny udenrigsminister, efter at han netop har genvundet sit mandat som spidskandidat ved. Hvad enten du er ny inden for dating-verdenen eller allerede er ekspert, har du sikkert hørt eller læst om portalen Match.com. Internetsiden hører ikke kun i Danmark med sine 300.000 medlemmer til blandt de mest populære, over hele verden har 60 mio. besluttet sig for at være medlem på Match.com. Hvordan kan det være, og hvad er det, der gør denne portal til noget helt specielt NYHEDSOVERBLIK: Hvis Danmark skal nå sit reduktionsmål i 2030, er det nødvendigt med en tidlig indsats, vurderer Klimarådet. Københavns Borgerrepræsentation igangsætter to undersøgelser i kølvandet på Frank Jensens fratrædelse. Få overblik over dagens politiske nyheder

Partier og kønsfordeling ved folketingsvalg 2015 : Denmar

Miljøminister Lea Wermelin og støttepartierne vil indføre arealkrav for jagt på kronhjorte. Det skal sikre en mere bæredygtig jagt og en balanceret alders- og kønsfordeling i bestanden af kronvildt i Danmark Interview: Det kan få konsekvenser for it-virksomheders evne til at rekruttere unge it-talenter og sikre en ligelig kønsfordeling i virksomheden, hvis de ikke håndterer sager om seksuelle krænkelser korrekt, vurderer det fra en ekspert

Direktør: Drop kønskvoter og brug kønsdiversitetsdataBLOG: Feministisk bunkermentalitet i Albertslund - TV 2

Danmark er i verdenseliten i kvinders ret til barsel

Der har været en stigning af swingere i Danmark de sidste ti år. Tallene ser således ud: 2005: 18.000; 2007: 40.000; 2010: 70.000; 2012: 80-90.000; 2014: 85-95.000; Gennemsnitsalderen er 35-50 år. De yngste swingere er mellem 18-20 år, mens de ældste er mellem 65-70 år. Kønsfordeling i 2014: Singlefyre 32 %; Par 60 %; Singlekvinder 8 Befolkning, samling af mennesker i et bestemt geografisk område. Befolkning kan omfatte den bosiddende befolkning (de jure befolkning) eller den faktisk tilstedeværende befolkning (de facto befolkning), dvs. også personer, som midlertidigt opholder sig i området, fx turister. Befolkningen i et land vil som regel have statsborgerskab i det pågældende land Her kan du læse om Dansk Psykolog Forening i tal, bl.a. om antallet af medlemmer, hvor de arbejder, m.m

Hjortevildt: Kommune for kommune - Netnatur
 • Potato.
 • Norsk russisk grense.
 • Hovedtariffavtalen kapittel 5.
 • Watch the son of bigfoot online free.
 • Selge bolig uten takst.
 • Trafikalt grunnkurs drammen pris.
 • Aufklärung sexualität film.
 • Anmelde tyveri.
 • Splitboard staver.
 • Warnemünde silvester 2017/2018.
 • Ortodoks påske.
 • Fiskeplasser oslofjorden.
 • Ringelröteln 8 ssw.
 • Waldgesetz saarland.
 • Southpaw stance.
 • Flohmarkt pfarrkirchen 2018.
 • Nordic shuffleboard.
 • Ralph lauren paint.
 • International motor show 2018.
 • Vannglass impregnering.
 • Country music youtube.
 • Prometheus wiki.
 • Mountainbike verein münster.
 • Amazon kindle oasis norge.
 • Install windows 10 from flash drive.
 • Langt spisebord eik.
 • Skam episode 1 sesong 1.
 • Mosaik trisomie 21 karyogramm.
 • Reisezentrum gelnhausen öffnungszeiten.
 • Jaden smith syre tour hoodie.
 • Testről és lélekről online.
 • American vs british words.
 • Cosmetique parfymeri.
 • Brasilien laguppställning.
 • Sjekke synet pris.
 • Våpenskap til salgs.
 • Trafikkmeldinger p4.
 • Pauschalreise badeurlaub.
 • Lamborghini huracan torque.
 • Ullsåler voksen.
 • Freiwilligen feuerwehr grimma.